Nykterhet

Miljonprojekt i Örnsköldsvik

För ett par år sedan var föreningen på väg att läggas ned. I dag är föreningen Vårblomman projektägare till det största sociala projektet någonsin på föreningsnivå inom IOGT-NTO.

Samhällsnyttan är enorm och alla är vinnare, säger handledaren Peer-Olov Moberg. Det här rör sig om människor som vill ut i arbetslivet, men som av olika anledningar inte funnit vägen dit. Arbetslöshet, sjukdom, missbruk eller andra omständigheter har ställt dem vid sidan av samhället.

Ideell Växtkraft (IVK) är ett projekt för att skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa. IOGT-NTO tillsammans med några andra föreningar på orten erhöll förra året 14,5 miljoner kronor i EU-medel till ett tvåårigt projekt.

Sedan starten i juni i fjol har omkring 130 personer mellan 20 och 64 år haft sin dagliga sysselsättning i projektet.

Deltagarna arbetar inom ett dussintal olika verksamhetsområden, bland annat med byggprojekt, vaktmästeri, skötsel av skidbackar, röjning, digitalisering av gamla föremål och kanslitjänster.

Målet är att minst hälften av alla som går in i projektet ska komma vidare till utbildning, praktik eller arbete. Av första periodens 68 deltagare blev det bättre än så – 60 procent gick vidare till andra uppgifter.

– Ett annat mål är att projektet ska utmynna i minst ett socialt företag, helst flera sådana, med avtalsenlig lön till de anställda berättar Peer-Olov Moberg.

Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik är en av IVK:s samarbetspartner och där är man mycket nöjd med arbetet som görs.

– IVK håller hög kvalité både när det gäller handledning och uppföljning och bra kvalité är det också på arbetsuppgifterna, säger chefen Jonas Malmin, som tycker att arbetet bedrivs på ett mycket seriöst och bra sätt.

Thomas Johansson är projektledare. En västerbottning som efter ett antal år i Dalarna dragit norrut igen. Även i Dalarna var han engagerad i socialt arbete.

– Det viktigaste i arbetet är att möta människorna i samma ögonhöjd, säger han. Ingen är bättre eller sämre än någon annan och vi ser bara möjligheter. I projektledningen är vi i princip tillgängliga dygnet runt.

För att man skulle kunna komma igång ställde IOGT-NTO-förbundet upp med 1,4 miljoner kronor i bankgaranti, något som Thomas Johansson är tacksam över idag.

– Jag vill gärna ge IOGT-NTO en eloge för att man även där trodde på projektet och ställde upp.

Till projektets vinnare hör föreningslivet. Tack vare IVK kan de få saker utförda som den egna kassan skulle ha svårt att klara. En förening med 80 medlemmar driver till exempel en skidbacke i kommunen. I vintras fick de kostnadsfri hjälp av åtta personer från IVK med skötsel och daglig drift av anläggningen. Principen är att föreningarna står för materialet medan arbetskraften från IVK i dagsläget är gratis.

Ove Andersson

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer