Påverkansarbete

Sko-projektet ska göra nyktra avtryck

Nytt projekt ska göra IOGT-NTO synligare i den lokala och regionala drogpolitiken.

Varför behövs projektet Linda Tjälldén, projektledare?
­– Att öka det lokala drogpolitiska engagemanget är en viktig del i IOGT-NTOs arbete med att vara en stark och relevant aktör inom den drogpolitiska arenan. Ett lokalt och regionalt starkt förebyggande arbete är viktigt för människor genom hela livet.

– Vi behöver på olika sätt hjälpa våra medlemmar att dels öka sina kunskaper och dels öka sitt engagemang. Inom projektet vill vi också få möjlighet att utbilda lokala och regionala politiker och tjänstepersoner i olika drogpolitiska ämnen.

Vilka har deltagit så här långt?
– Hitintills har vi haft en blandning av besökare på våra föreläsningar, en del nya medlemmar och en del som har ett engagemang sedan tidigare. Föreläsningarna har haft 15–35 deltagare, och den verksamhet som har genomförts i några av distrikten, framförallt i Mitt, har god uppmärksamhet.

– Vi ser att det bland medlemmar och föreningar finns ett intresse för att öka sina kunskaper och för att engagera sig. I dialog med regioner och kommuner ser vi också ett behov av ökade kunskaper och en stärkt samverkan med civilsamhället. Det finns också ett stort behov och intresse av att få möjlighet till erfarenhetsutbyten och ett folkbildande lärande mellan medlemmar, föreningar och distrikt.

Hur länge ska projektet pågå?
– Projektmedel är beviljade för 2023, men vi hoppas på en fortsättning även för 2024 och 2025. Under slutet av 2022 hann vi smyga igång, det blir under 2023 vi drar igång på allvar.

Får vem som helst delta?

– På våra interna föreläsningar är alla medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen välkomna att delta, i annan verksamhet är medlemmar inom projektdistrikten välkomna.  I den lokala och regionala verksamheten kommer vi rikta oss gentemot den aktuella kommunen eller regionen.

– Vi kommer också arbeta aktivt med ett antal kampanjperioder med opinionsbildning, spridning av drogpolitiska budskap i sociala medier, besök i kommunfullmäktige och så vidare.

Idag deltar IOGT-NTO Mitt, Gävle-Dala, Svea och Sydost, tillsammans med Junis. Sko står för samverkan, kunskap och opinionsbildning. Projektet finansieras av Stiftelsen ansvar för framtiden.

Mer från Accent