Nykterhet

Sällsjögården i konkurs

SällsjögårdenSällsjögårdenFör ett par veckor sedan gick IOGT-NTOs jämtländska kursgård Sällsjögården i konkurs och från och med den 3 november upphör all verksamhet. En 37-årig epok går i graven.

-Det här är jättetråkigt. Vi har kämpat för att hitta en lösning, men nu gick det inte längre. Alltför höga driftskostnader, skulder och låg beläggning från våra medlemmar har varit huvudorsakerna, säger Vivan Åhman, ordförande i Sällsjögårdens stiftelse.

Hon menar att det största problemet är att bara 4-5 procent av de som sökt sig till Sällsjögården är medlemmar, resten har varit folk utifrån.

-Då är det svårt att begära helnykterhet. Många har bokat av när de har fått veta att ingen alkohol serveras här. Hade vi haft fullständiga rättigheter hade det aldrig blivit konkurs. Min undran är varför IOGT-NTO inte har förlagt fler verksamheter och konferenser här? Vi ska väl utnyttja våra egna gårdar i stället för att boka andra, dyra ställen. Det är ett enormt resursslöseri.

Vivan Åhman är upprörd över en policy som uppenbarligen finns i ord, men inte i handling.

-Det heter att vi ska arbeta för fler drogfria miljöer. Men de drogfria miljöer vi har läggs ner, IOGT-NTO vill inte lägga några pengar på det. Det rimmar väldigt illa, konstaterar hon.

De senaste åren har man hankat sig fram med ungdomar från Pingströrelsen och en del social verksamhet. Något som, enligt Vivan Åhman, inte har fallit i god jord hos vissa.

-Jag har blivit utskälld och anklagad för att ha kört Sällsjögården i botten. Det är absurda anklagelser. Jag anser att vi självklart ska stötta människor som lever i ett alkoholmissbruk.

Vad som händer med gården nu är oklart. Den som eventuellt köper måste i så fall investera i reparationer och ny bergvärme. Värmekostnader på 47 000 i månaden – som Sällsjögården kostade förra vintern – är ohållbart även för en välbeställd köpare.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent