Miljonlotteriet

Överdomstol ger KO rätt mot IOGT-NTO

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Miljonlotteriet tills ärendet är slutligen avgjort. IOGT-NTO beklagar domen som uppfattas som orättvis.

Vi beklagar beslutet. I marknadsföringen av våra lotter har vi följt branschpraxis som bygger på gällande lagstiftning. Det var omöjligt för oss att förutsäga att vi skulle kunna bli fällda. Det drabbar oss oproportionerligt med tanke på att intäkterna går till ideell verksamhet, säger Linda Fröström, förbundsjurist på IOGT-NTO.

Beslutet är interimistiskt vilket betyder att det gäller med omedelbar verkan tills ärendet prövats slutligt.

– Det innebär att om vi bryter mot någon av punkterna kan de väcka åtal och vi får böta.

Linda Fröström. Foto: Jens Wingren

Vilka konsekvenser får beslutet för Miljonlotteriets lottförsäljning?

– Eftersom även den första domen var interimistisk så har vi redan gjort en del förändringar, till exempel har vi ett nytt samtalsmanus och vi är extra tydliga mot säljarna med vad som gäller, säger hon.

Vilka konsekvenser tror du att det kan få för IOGT-NTO och Miljonlotteriet?

– Det är förstås inte bra med den här typen av uppmärksamhet, men hur det kommer att drabba oss på längre sikt är svårt att säga i dagsläget, säger hon.

På en punkt friar Patent- och marknadsöverdomstolen IOGT-NTO med motiveringen att det handlar om en enskild anställd som inte längre finns kvar i säljorganisationen. Några av punkterna formuleras lite annorlunda än tidigare:

  1. Om betalning krävs för lotter som konsumenten inte beställt.
  2. IOGT-NTO förbjuds vid vite om 3 miljoner kr att vid marknadsföring av lotter via telefon, lämna påståenden som ger intryck av att konsumenten har vunnit eller kommer att vinna i lotteriet eller lämna påståenden med väsentligen samma innebörd, när det inte finns någon garanterad vinst eller när möjligheten att vinna är beroende av att konsumenten betalar för abonnemang. (ny formulering)
  3. IOGT-NTO åläggs vid vite om 3 miljoner kr att vid marknadsföring av abonnemang på lotter via telefon, i början av samtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang på lotter.
  4. Upphävs.
  5. IOGT-NTO åläggs vid vite om 3 miljoner kronor att vid marknadsföring av abonnemang på lotter via telefon, i början av samtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang på lotter. (ny formulering)
  6. Om konsumenten inte tydligt informeras om att erbjudandet enbart kan fås genom en prenumeration.
  7. IOGT-NTO åläggs vid vite om 3 miljoner kr att vid marknadsföring av lotter via telefon, under samtalet klart och tydligt informera om dels att eventuella vinster utfaller antingen som varor eller kontanter, dels de fall då kontantutbetalning kommer i fråga. (ny formulering)

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent