Demokrati

Nytt diskussionssätt ska förbättra demokratin på NSF:s förbundsmöte

Mer genomtänkta beslut och bättre förberedda ombud. Det är tanken med det nya digitala diskussionssätt som NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, testar inför sitt förbundsmöte i november.

Den 7–8 november är det dags för NSF:s förbundsmöte, vilket är det högsta beslutande organet inom organisationen. Mötet hålls vartannat år, och 2013 bestämdes att NSF till årets förbundsmöte ska testa nya metoder för att utveckla diskussionerna och demokratin.

I stället för att ha ett fysiskt torg under mötet kommer diskussionerna nu att ske på nätet inför mötet. På ett särskilt nätforum, VoteIT, ska ombuden kunna prata om olika frågor, kommentera och lägga förslag.

Även andra kan skaffa användare för att komma in i systemet och vara med i diskussionerna, men dessa personer kan inte lägga några förslag.

Två dagar innan själva mötet stängs möjligheten att lägga förslag i nätsystemet.

– Under mötet kommer beredningsgrupper att försöka få en samsyn kring vad alla förslagen innebär och även jämka ifall det finns flera liknande förslag. Men tanken är att man inte ska lägga några nya förslag på förbundsmötet, säger Caroline Spångberg, kommunikatör på NSF.

Förslaget till det nya diskussionssättet har tagits fram av en demokratipatrull inför förbundsstämman 2013, och förhoppningen är att få till mer genomtänkta beslut som ombuden kan diskutera med sina scoutkårer innan själva mötet äger rum.

– Jag tror att fler kommer att ha hunnit läsa igenom förslagen innan man kommit till mötet, så att fler är införstådda med vad man tar beslut om. Det är intentionen i det hela, att öka medlemmarnas delaktighet i den demokratiska processen och att få till mer genomtänkta beslut, säger Caroline Spångberg.

Runt 250 personer, varav 120 ombud, beräknas komma till NSF:s förbundsmöte i Eskilstuna för att mötas och diskutera framtiden för NSF.

Mer från Accent