Kongress

Ny styrning av folkhögskolorna

Förbundsstyrelsen ändrade sig och gick med på att även distrikten ska få skicka ombud till folkhögskolornas stämmor. Kongressen vill också att folkhögskolornas verksamhet ännu tydligare ska kopplas till IOGT-NTO:s styrdokument.

Hela fredagsförmiddagen ägnades åt diskussionen om hur IOGT-NTO ska styra verksamheten på de egna folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg. Som Accent tidigare har berättat så har folkhögskolornas verksamhet och kopplingen till huvudmannen varit föremål för en utredning, och det är utifrån den som förbundsstyrelsen lagt sina förslag.

I det ursprungliga förslaget ville förbundsstyrelsen att de själva skulle utgöra ombudsförsamling till folkhögskolornas stämmor, till skillnad från idag när det är IOGT-NTO:s kongressombud som är ombud även där. Detta backade dock förbundsstyrelsen på och gick med på en ordning där förbundsstyrelsen tillsammans med ett ombud per distrikt utgör den högsta beslutande församlingen för folkhögskolorna.

Kongressen beslutade bland annat också att en mer övergripande stadgeöversyn ska göras för folkhögskolorna till 2015.

Folkhögskolornas stämmor går av stapeln först på söndag, och det är där som besluten om ändrade stadgar måste fattas formellt. Besluten på IOGT-NTO-kongressen idag är snarast en viljeyttring – men eftersom ombuden är de samma på söndag finns det ingen anledning att tro att besluten blir annorlunda då.

Mer från Accent