Kongress 2019

Ny förbundsstyrelse och bantad budget sista kongressdagen

Val av ny förbundsstyrelse, beslut om en hårt bantad budget, avtackningar, utdelning av veteranmedalj och ett uttalande om ett flygfritt IOGT-NTO präglade kongressens sista dag.

Morgonen inleddes med presentation, och så småningom val, av en ny förbundsstyrelse för IOGT-NTO.

Till ordförande återvaldes Johnny Mostacero, Halmstad, till vice ordförande Lucas Nilsson, Lund (nyval)och till kassör Lina Boberg, Uppsala (som redan sitter i förbundsstyrelsen, men som förbundsstudieledare). Till ledamöter valdes Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik (omval), Carin Häregård, Stockholm (nyval), Monika Holmberg, Linköping (nyval), Morgan Öberg, Stockholm (nyval), och Tobias Wallin, Uppsala (nyval).

Kongressen beslutade också i linje med valberedningens förslag att två av de ”klädda” posterna i förbundsstyrelsen; sekreterare samt förbundsstudieledare, avskaffas, samt att förbundsstyrelsen ska bestå av åtta personer.

En hårdbantad rambudget, 15 miljoner kronor årligen, för perioden 2020 – 2021, klubbades också. Förbundsstyrelsen fick dock omarbeta sitt ursprungliga förslag då kongressen under lördagen tog beslut om att vissa åtaganden, bland annat en värvingskampanj och arrangemangen Verksamhetsforum och Socialt forum, även fortsättningsvis ska finansieras centralt. Att IOGT-NTO ska bli flygfritt och även i övrigt mer hållbart vad gäller miljöfrågor, bedöms också medföra ökade kostnader. Detta innebär att ytterligare besparingar kommer att göras bland annat på engagemangs- och utbildningssidan, samt på medlemstidningen Accent.

En veteranmedalj, IOGT-NTO:s finaste utmärkelse, utdelades till Eva Blomstrand Persson, som är tillförordnad generalsekreterare. Under kongressfesten på lördagskvällen tilldelades även Olle Häggström, ordförande i kongressbestyrelsen, en veteranmedalj.

Kongressen antog också ett uttalande om beslutet Flygfri 2020 och om det fortsatta miljöarbetet:

Ett flygfritt IOGT-NTO – ett av stegen mot hållbar utveckling

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste överlevnadsfrågor globalt.När rapporterna om rekordvärme i Europa når nyheterna så drar IOGT-NTO:s kongress i nödbromsen kring organisationens flygresor.

Under 2020 kommer flygstopp att råda i IOGT-NTO:s verksamhet inom Sverige och övriga Europa, för att driva på en omställning. Från och med 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras.

Klimatfrågan är viktigare än någonsin och IOGT-NTO vill på detta sätt gå i bräschen med att utveckla hållbara sätt att genomföra verksamhet i Sverige och internationellt. Att bekämpa klimatförändringarna är också ett av de 17 globala mål som ingår i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Av dessa 17 hållbarhetsmål har alkohol konstaterats utgöra ett hinder för hela 13 delmål. Eftersom målen är integrerade och odelbara ser IOGT-NTO att det är nödvändigt att i sin verksamhet påverka förhållningssätt och beteenden på alla nivåer, inom samtliga delmål.

Samtal kommer även att initieras med IOGT-NTO:s samarbetspartner kring hur verksamheten kan utformas för att minska klimatpåverkan.Eftersom alla samhällsaktörers delaktighet krävs för att klimatförändringarna ska kunna bekämpas och Agenda 2030 ska ha en chans att genomföras uppmanar nu IOGT-NTO andra organisationer, myndigheter och företag att ansluta sig till omställningen för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.IOGT-NTO:s miljöarbete tog fart redan 1995 med Miljöbok – IOGT-NTO:s miljöplattform.

Mer från Accent