Strategin

Nu ska den nya strategin förverkligas

Nu drar arbetet med att förverkliga IOGT-NTO:s nya sexåriga strategi igång på allvar. På agendan står att utmana alkoholnormen, nykter gemenskap och att driva en politik för ett nyktrare samhälle. Och inte minst – att utveckla nya arbetsformer.

Den långsiktiga strategin som antogs vid kongressen i Lund kommer att styra förbundets arbete de kommande sex åren. De tre prioriterade områdena innebär att IOGT-NTO, som en modern, traditionell folkrörelse, erbjuder nykter gemenskap, utmanar alkoholnormen, samt driver en politik för ett nyktrare samhälle. Förbundsstyrelsen pekade också ut behovet av att utveckla nya former för engagemang. Former som kan passa medlemmar som inte deltar i den traditionella föreningsverksamheten.

Under den gångna helgen, 23–24 januari, samlades distriktsstyrelser, distriktskonsulenter, förbundsstyrelse, utvecklingskonsulenter och delar av centrala kansliets medarbetare för att med gemensamma krafter ge den nya strategin en kickstart. Accent frågade tre distriktsordföranden vilka tankar och planer de tar med sig tillbaka till verksamheten efter två intensiva dagar.

Eva-Britt Svensson, distriktsordförande IOGT-NTO Kronoberg, som har cirka 850 medlemmar:

Eva-Britt Svensson. Foto: Ulrica Ambjörn.
Eva-Britt Svensson. Foto: Ulrica Ambjörn.

– Vår strategi nu är väldigt spännande och bra, bland annat att vi ska utmana alkoholnormen. Vi måste komma ifrån att allt från skolexamen till fredagsmys ska firas med alkohol.

– Vi talar ofta i IOGT-NTO om det riktigt djupa missbruket, men det får inte uppfattas som att det bara är det vi jobbar med, utan måste visa att även en måttlig alkoholkonsumtion påverkar exempelvis barn negativt.

– Medlemmarna – och resten av samhället – ska märka att vi utmanar normen, vi ska våga vara kontroversiella, till exempel ifrågasätta alkoholförsäljningen vid stora idrottsarenor som den vid arenastaden som ligger vid infarten till Växjö.

Rebecca Åblad, distriktsordförande IOGT-NTO Skaraborg som har cirka 840 medlemmar:

Rebecca Åblad. Foto: Ulrica Ambjörn.
Rebecca Åblad. Foto: Ulrica Ambjörn.

– Vi har stora utmaningar i Skaraborg, vad gäller medlemsantalet, men också med att engagera medlemmarna och föreningarna och få med dem i det gemensamma tänket. Gemenskapstanken är grunden för att kunna jobba på ett annat sätt och känna att vi gör detta tillsammans.

– Medlemsrekrytering är vår stora grej. Vi har gott om nykter gemenskap, många föreningar som är socialt inriktade. Planen nu är att också starta en alkoholpolitisk grupp och en engagemangsgrupp.

– Jag brukar säga till föreningarna att distriktet är som ett pussel. De är som pusselbitar, och om var och en bidrar med sin bit så skapar vi en helhet där alla kan känna sig hemma. Min utmaning är att uppmuntra föreningarna att våga göra något de inte prövat tidigare, och att skapa en struktur så att det ska fungera.

IOGT-NTO Jämtland ingår tillsammans med Västernorrland, Gotland och Västmanland, i ett pilotprojekt som ska testa olika modeller för hur arbetet ska fördelas och organiseras. Det handlar om en frivillig försöksverksamhet och de fyra distrikten har valts ut bland flera intresserade. IOGT-NTO Jämtland ska testa att utvecklas till en distriktsförening, där alla medlemmar som bor i distriktet blir medlemmar i distriktsföreningen och därmed ombud på årsmötet. Men det ska även vara möjligt att fortsätta att vara medlem i en lokalförening. Bakgrunden till pilotprojektet är att försöka fånga upp medlemmarnas engagemang i fler former än den traditionella föreningsverksamheten. En särskild pott är avsatt för att ge försöksdistrikten stöd utifrån hur behoven där ser ut.

Björn Karlsson, distriktsordförande IOGT-NTO Jämtland med cirka 1 000 medlemmar:

Björn Karlsson. Foto: Ulrica Ambjörn.
Björn Karlsson. Foto: Ulrica Ambjörn.

– Vi måste få mer fart, men vi vet ännu inte riktigt hur det ska se ut i verkligheten, och i styrelsen är vi inte helt eniga om detaljerna.

– Det behövs mer kontakt med enskilda medlemmar. Vi har flera föreningar i distriktet som funderar på att lägga ned sin verksamhet, men medlemmarna där vill inte lämna rörelsen. Vi vill kunna välkomna dem till distriktföreningens arrangemang, och funderar på hur det kommer att påverka demokratin.

– Vi kan komma att behöva stöd från från förbundet vad gäller administrativa uppgifter och lönehantering – uppgifter som i dag tar krafter från medlemsverksamheten.


Andrine Winther
, vice ordförande i IOGT-NTO, var entusiastisk efter helgen.

– Det känns mycket bra att alla är med på tåget att jobba med den nya strategin. Oavsett roller och funktioner känns det verkligen som att det är vårt gemensamma IOGT-NTO, säger hon.

Mer från Accent