NBV

NBV:s omorganisation klubbad

Under lördagen hölls NBV:s förbundsmöte där den föreslagna omorganisationen var huvudpunkt. Debatten blev lång och mångordig, men till sist var det förbundsstyrelsens förslag som togs med bred majoritet.

Förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar och ny organisation för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, har väckt debatt i nykterhetsrörelsen.

Läs mer om förslaget här.

Det är främst två delar i förslaget som har väckt debatt. Den första är att förbundsmötet görs om till ett huvudmannamöte. Istället för att samla närmare hundra representanter från medlemsorganisationer och NBV:s avdelningar ska medlemsorganisationerna utse ett ombud som får olika antal röster beroende på storleken på den organisation man representerar.

Det andra förslaget som vållat diskussioner är att avdelningarnas årsmöten på våren flyttas till hösten och kallas för medlemsmöten. Tanken bakom detta är att man ska hinna fastställa en arbetsplan och välja en styrelse innan verksamhetsåret börjar. Som en konsekvens av detta flyttas behandlingen av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och frågan om ansvarsfrihet från avdelningsårsmötet till förbundsstyrelsen.

– En folkrörelse har folk som medlemmar. Vi har folkrörelser som medlemmar och det är en stor skillnad, sade NBV:s ordförande Jonatan Hjort när han presenterade förslaget. Vi behöver inte med automatik organisera vår verksamhet som en folkrörelse utan satsa på att utveckla verksamheten för folkrörelserna.

Jonatan Hjort ägnade en stor del av sin föredragning åt att berätta hur processen med samråd och remissrundor sett ut. Enligt Hjort har processen pågått i ett och ett halvt år och den första versionen av förslaget presenterades i början av hösten 2013.

Trots detta menade en rad ombud att det gått för fort.

– Det kan inte bli några stora bekymmer om vi får lite mer tid att sätta oss in i konsekvenserna av det här förslaget. Min debattartikel i Accent för några nummer sedan gav upphov till många reaktioner om att många tycker att det har gått för fort. Remissrundan har varit för kort.

Jan Gunnarsson menade att förslaget flyttar makt från avdelningarna till förbundsnivån på ett olyckligt sätt.

– NBV klarar sig inte utan den lokala och regionala nivå. Den nivån borde stärkas, men det här förslaget är klart centralistiskt och därför yrkar vi återremiss.

Malin Thorson, förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, argumenterade för förslaget.

– Vi kan se att våra medlemmar ofta har svårt att ta plats i avdelningsstyrelserna, det är ett demokratiproblem i sig. Det här förslaget är ett sätt att stärka demokratin inom NBV genom att diskutera mer verksamhet. Ett ökat verksamhetsfokus är positivt för engagemanget.

Andra ombud menade tvärtom att förslaget är förödande för organisationens demokrati och att den nya organisationen mer liknar ett företag än en folkrörelseorganisation.

IOGT-NTO stöder också förslaget. Förbundskassören Ulf Persson tyckte att motståndarna använde överord när de kritiserade omorganisationen.

– Ni talar om demokratiunderskott. Jag kan verkligen inte läsa in att det är det vi får med det här förslaget. Ägarna måste ta ett tydligare ansvar och kliva fram och sätt agendan för vad studieförbundet ska göra. Avståndet måste kortas och fokus i avdelningarna ska ligga på verksamhet. Tittar man på förslaget är avdelningarnas uppdrag i huvudsak oförändrat.

Efter en lång diskussion vann förbundsstyrelsens förslag med röstsiffrorna 69 mot 12. Den enda förändringen förbundsmötet gjorde var att ta bort en skrivning om att ordförande ska ha utslagsröst vid lika röstetal – istället ska lotten avgöra. Den förändringen skedde på förbundsstyrelsens initiativ.

Också när det gäller valet av förbundsstyrelse blev det diskussioner Där slutade valen med att valberedningens förslag gick igenom med ett undantag. Jan Linde, studieledare i IOGT-NTO blev utan plats i styrelsen, istället valdes Ali Reunanen från organisationen KRIS in. Jonatan Hjort omvaldes som ordförande.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer