Internationellt

När alkoholen hindrar utvecklingen

Alkohol gör det svårare för människor att utvecklas, och är därmed ett hinder vid biståndsarbete. Det var temat för den konferens som IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete arrangerade den 22 oktober.

Det är svalt i den stora kyrkosalen i Immanuelskyrkan i Stockholm, och det 50-tal personer som kommit denna torsdagsmorgon sprider ut sig i lokalen. De representerar 25 ideella organisationer och är här för att lära sig mer om vad alkohol har för betydelse i biståndsarbete.

En av de första talarna är professor Monica Swahn från Georgia University i USA.

– Ett av problemen är att vi inte pratar om att alkohol är ett problem för utvecklingen, säger hon innan hon visar en film om varför alkohol är ett hinder för mänsklig utveckling.

Siffrorna i hennes powerpoint-presentation talar också ett eget språk: 22 procent av allt dödligt våld beror på alkohol, 12 procent av dödsfallen i tuberkulos har koppling till alkohol. Siffrorna och exemplen fortsätter.

Men att alkohol är ett problem tycks vara en relativt ny insikt. De senaste åren har IOGT-NTO-rörelsens internationella avdelning arbetat med att få in medvetenhet om ”alkohol som utvecklingshinder” i biståndsvärlden. Begreppet innebär helt enkelt att alkohol är en del av många av de problem som hindrar människor från att utvecklas. Både på hemmaplan och vid biståndsarbete i andra länder. Alkohol passiviserar människor.

Dudley Tarlton från FN:s utvecklingsprogram UNDP pratar om alkohol som ett hinder för utveckling. Foto: Nathalie C. Andersson
Dudley Tarlton från FN:s utvecklingsprogram UNDP pratar om alkohol som ett hinder för utveckling. Foto: Nathalie C. Andersson

Trots att siffror och viss medvetenhet funnits länge är det först på senare tid det börjat hända saker. Ett erkännande av problematiken kom när alkohol togs upp på FN-nivå för fyra år sedan. Då bestämde sig FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att börja arbeta med alkoholfrågan.

– Jag började jobba med de här frågorna för tre år sedan, och det har funnits mycket mera motstånd än jag kunde tänka mig, säger Dudley Tarlton, programspecialist på UNDP.

Han var på plats under konferensen för att tala om FN:s och UNDP:s syn på alkoholfrågan vid utvecklingsarbete.

– Vi ser alkohol som ett utvecklingshinder. Det handlar inte bara om hälsa, utan även om hur alkohol spelar in i miljöfrågan, i fattigdom, i jämlikhet. Att influera alkoholfrågan är ett jättebra sätt att påverka utvecklingen så att den når längre än till bara hälsoaspekten, säger Dudley Tarlton till Accent.

Det går långsamt för UNDP att få in medvetenheten om alkoholen i arbetet. Men Dudley Tarlton hyser hopp. Och han tar med sig många goda exempel från Sverige.

– Dagen här har varit fantastisk. Om vi kan ta med lite av den svenska expertisen och engagemanget på alkoholområdet till andra länder så vore det jättebra. Där är medvetenheten om alkoholfrågorna och vikten av alkoholpolicys på ett tidigare stadium, säger Dudley Tarlton.

Elizabeth Ogott lyssnar på gruppdiskussioner och Pierre Andersson från IOGT-NTO:s internationella verksamhet dokumenterar diskussionerna. Foto: Nathalie C. Andersson
Elizabeth Ogott lyssnar på gruppdiskussioner och Pierre Andersson från IOGT-NTO:s internationella verksamhet dokumenterar diskussionerna. Foto: Nathalie C. Andersson

Alkoholfrågan påverkar på många olika plan. På lokal nivå kan den vara ett stort hinder för utveckling.

Elizabeth Ogott är programkoordinator för en alkoholinsats som de kenyanska flickscouterna, Kenya Girl Guides Association, KGGA, arbetar med.

Nere i en källarlokal i Immanuelskyrkan lyckades hon väcka engagemang, diskussion och intresse för hur det går att lyfta alkoholfrågan inte som ett problem, utan som en möjlighet till förändring.

– Isolera inte alkoholfrågan, man behöver inkludera den i allt. I Kenya är det ont om vatten och det går åt massor med vatten för att skapa alkohol. Vi behöver inkludera alkoholfrågan i miljöarbete, i jämställdhet, säger Elizabeth Ogott.

Alkoholprojektet i Kenya handlar om att utbilda människor som kan hålla i utbildningar om alkohol. Träning av tränare är billigare än att själv nå ut till alla, säger Elizabeth Ogott.

Projektet har hållit på sedan 2009 och nått över 2 000 unga. Med vuxna landar siffran på runt 10 000. Projektet bjuder in människor till 3–5 dagars träning och arbetar med musik, teater, rollspel som metod.

– Man kan inte komma som en expert utifrån och säga till en by: ”Oj, här har ni problem med alkohol”. Ska du skapa förändring måste det lokala samhället äga projektet, du måste få andra att stötta projektet. Når du barn och människor ensamma så åstadkommer du ingenting.

Men hur får man människor att fortsätta engagera sig i frågan? Att inte droppa av så att utbildningen varit i onödan? Frågan kommer från en av workshopdeltagarna.

– Man utbildar inte människor bara en gång och ser dem aldrig igen, utan man träffas igen. Saker förändras och man behöver uppdatera kunskap, säger Elizabeth Ogott.

I en smågruppsdiskussion berättar en man att i Kamerun så dricker en man två stora glas Guiness-öl innan han träffar en tjej. Guiness sägs öka potensen, och det vore otänkbart att inte dricka så mycket, för det skulle bädda för dålig succé i sängkammaren.

Bilden av mannen som blir potent på grund av alkohol stannar kvar. Speciellt Eva Jacobson, projektledare för RFSU:s internationella verksamhet, tycker att bilden säger en del om alkoholens roll.

– Jag inser att allt handlar om normer och sexualitet, säger hon.

Hon tycker att dagen har varit intressant.

– Det har varit intressant att diskutera det här perspektivet med alkohol, för det gör vi inte så ofta i RFSU. Det har varit inspirerande, säger Eva Jacobson till Accent.

Även Per-Åke Andersson, som varit ansvarig för konferensen å IOGT-NTO-rörelsens vägnar, är är nöjd.

Per-Åke Andersson är nöjd med konferensen. Foto: Nathalie C. Andersson
Per-Åke Andersson är nöjd med konferensen. Foto: Nathalie C. Andersson

– De spontana reaktionerna är väldigt positiva och hela dagen känns väldigt tillfredställande. Vi har haft en fantastiskt fin uppsättning med föreläsare och breda representationer av organisationer. Det var både en och annan generalsekreterare här, vilket visar att det kommer finnas förutsättningar för att förändra – att se till att föra ut ”alkohol som utvecklingshinder” i civilsamhället, säger han.

Mer från Accent