HIV

Alkohol – den försummade riskfaktorn för HIV

”Under varje sten vi vänder på dyker alkohol upp.” Det säger Monica Swahn, professor vid Georgia university, som studerar HIV-spridning i Ugandas slumområden.

Cirka 10 procent av de unga i slummen i Ugandas huvudstad Kampala vet att de är smittade av HIV. I själva verket är andelen högre eftersom många inte testar sig.

– Få studier har gjorts på alkoholens betydelse för spridningen av HIV i Afrika, men under varje sten vi vänder på dyker alkohol upp, säger Monica Swahn, som är svensk men också professor vid universitet i Georgia i USA.

Monica Swahns intresse för sambandet mellan alkohol och HIV väcktes när hon träffade Rogers Kasirye, chef för organisationen Uganda Youth Development Link, UYDEL,  som berättade om problem med alkohol som säljs i små plastförpackningar, sachets, i Uganda.

– Jag tyckte inte att någon tog problemet på allvar. Rogers Kasirye bjöd mig till Uganda så jag åkte dit och började forska, säger Monica Swahn.

Via UYDEL fick hon kontakt med unga, ofta föräldralösa, som lever i slummen. Hon har gjort en studie på dem som är mellan 14 och 24. Siffrorna hon fått fram är dystra:

  • 33 procent har varit fulla
  • 8,3 procent har fått veta att de är HIV-smittade
  • 32 procent har fått betalt för sex
  • 24 procent har blivit våldtagna
  • 75 procent känner sig ledsna
  • 50 procent dricker minst två gånger per vecka
  • 26 procent köper alkohol i små plastpåsar, sachets

Att dricka alkohol innan man har sex med någon har högt samband med HIV enligt Monica Swahn.

– Dels handlar det om att omdömet sviktar, men också att det blir svårare att övertyga partnern om vikten av att använda kondom, säger hon.

Accent har tidigare skrivit om att alkohol dessutom förefaller påverka immunförsvaret så att smitta lättare sprids.

Enligt Monica Swahn görs den mesta forskningen på individnivå. Nästa nivå handlar om sociala normer samt sociala och sexuella nätverk. Den högsta nivån är samhällsnivån, där alkoholmiljön, som omfattar tillgänglighet och reklam till exempel, ingår.

– Den sista nivån görs det minst på. Den är svårast att få gehör för. Alkoholreklamen i Kampala är inte reglerad alls. Det har varit så mycket reklamskyltar längs vägarna att det ibland har varit svårt att se vägskyltarna. Nu har man börjat montera bort de största. Inte för att de innehåller alkoholreklam utan för att de är för stora. Det är fult och en trafikfara, säger hon.

Lättast är det att få igenom åtgärder för unga.

– Man har börjat prata om att förbjuda försäljning av alkohol i små förpackningar och alkoholförsäljning i mobila kiosker har blivit förbjudet. Men de behöver hjälp att skjuta upp debutåldern och något måste göras åt reklamen, säger Monica Swahn.

Hon tycker inte att situationen känns hopplös.

– Det finns så mycket energi hos de här barnen och man får sådan otrolig respons för det man gör. UYDEL som jag jobbar med når också många unga, omkring 1 500 unga kommer varje dag till något av deras center som de har runt om i Uganda. Vår forskning dokumenterar situationen för de här barnen och visar på deras behov. Siffrorna visar också tydligt att där det finns minst resurser finns det mest HIV. Det gör det lättare att argumentera med beslutsfattare, säger hon.

Hon berättar att de nu har kontakt med både hälso- och handelsministerierna i Uganda.

– De kommer också att förbjuda rökning med vattenpipa vid årsskiftet. Det visar att det är möjligt att lagstifta av hälsoskäl, säger hon.

I december avslutar hon projektet. En slutrapport väntas i februari.

– Så fort vi får ihop pengar kommer vi sedan att dra igång en kampanj på tre–fyra år som ska rikta sig till barnen i slummen. Vi tänker oss affischering, radioshower, kepsar, t-shirts, plastarmband och muralmålningar. Ungdomarna ska vara med och måla. Vi kommer också att måla husväggar. Det är ett vanligt sätt att sprida information i Uganda. Möjligen kommer vi också att kunna få tillgång till de högtalaranläggningar som finns i områdena, säger Monica Swahn.

Mer från Accent