Ledarskap

”Mångfald kräver nyktert ledarskap”

Affärstidningen Dagens Industri skriver på ledarplats att kräftskivor och kickoffer kräver moderna ledare som "...plockar fram alkoholfria alternativ, skippar snapsvisorna och håller sig nykter."

Dagens Industri uppmanar på ledarplats chefer och andra beslutsfattare till eftertänksamhet när det gäller augusti månads kickoffer och kräftskivor. I artikeln skriver de:

”De senaste åren har svenskarnas attityd till alkohol förändrats. Å ena sidan har attityden till berusningsdrickande blivit mer återhållsam, enligt IQ. Å andra sidan finns det en större acceptans för att dricka mindre mängder till vardags, bland annat i samband med arbetet.

Det ger arbetsledare anledning att tänka till. Alkoholen har en stark ställning som olja i det sociala maskineriet. Samtidigt har cirka 13 procent av svenskarna riskabla alkoholvanor.”

Och fortsätter:

Den som inte dricker alls ska inte behöva känna sig som ett undantag. En modern ledare plockar fram alkoholfria alternativ, skippar snapsvisorna och håller sig nykter. Svårare än så är det inte.”

Läs hela artikeln här.

Mer från Accent