Kongress

Kort debatt om mål och verksamhet

IOGT-NTO:s viktigaste styrdokument för de kommande två åren är nu antaget efter en relativt kort debatt.

IOGT-NTO:s kongress antog förslaget till ny Mål- och verksamhetsinriktning, det dokument som ska styra IOGT-NTO:s verksamhet på alla nivåer,  efter en relativt kort debatt. Ett fåtal ändrings- och tilläggsförslag fanns, men inget av dem gick igenom – förbundsstyrelsens ursprungliga förslag klubbades igenom utan ändring.

Andrine Winther, ledamot i förbundsstyrelsen och nominerad till vice förbundsordförande, tror att det kan vara förankringsarbetet inför kongressen som är förklaringen.

– Jag tycker att det var en bra diskussion. Den var inte så omfattande men det tror jag beror på att vi har haft ett väldigt väl förankrat förslag. Vi har jobbat fram det tillsammans med många medlemmar, föreningar och distrikt.

När det gäller de viktigaste förändringarna pekar Andrine Winther på att man vill utveckla nya former för engagemang.

– Vi har många föreningar, men det finns också andra sätt att engagera sig på. Det kan vara genom sociala medier, skriva artiklar eller bara dra ihop ett gäng och driva en alkoholpolitisk aktivitet. Det har vi lyft in och fokuserar på i den här verksamhetsinriktningen.

I det nya styrdokumentet finns också målet ”IOGT-NTO ska bjuda in till 1000 fester”. Under debatten fick förbundsstyrelsen frågan vad som egentligen är en fest och vilka som ska bjudas in.

– Det tycker jag är upp till den som anordnar, vi ska inte tala om vad en fest är. Det viktiga är att vi försöker öppna oss och att vi blandar party och politik.

Se intervjun med Andrine Winther här:

Andrine Winther om den nya Mål- och verksamhetsinriktningen from Pierre Andersson on Vimeo.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer