Nykterhet

Kongressen: Männen talade mest och längst

Jämställdhetsrapporten från årets IOGT-NTO-kongress är nu klar och talar sitt tydliga språk. Männen pratar oftare och längre.

Nytt för årets kongress var att två personer, Susanna Olsson och Marcus Olsson, anlitats för att mäta talartid. Dessutom har Khadra Yusuf gått igenom protokollet och sammanställt vilka som var uppe i talarstolen.

Inför årets kongress i Borås såg det också mycket bra ut ur jämställdhetssynpunkt. Hälften av de anmälda ombuden var män och hälften kvinnor. Väl på plats var det dock några av de kvinnliga ombuden som ersatts av män och nu när jämställdhetsrapporten är klar kan man konstatera att det var män som talade mest.

Mest av alla talade dock en kvinna – Anna Carlstedt. I egenskap av ordförande föredrar hon flest ärenden och får svara på flest frågor. Med en manlig ordförande hade sannolikt männens övervikt varit betydligt större.

Den grupp som gjorde flest inlägg, 187 stycken, var de manliga ombuden. Längst talade männen i förbundsstyrelsen, 2,4 minuter i genomsnitt. Näst längst talade förbundsstyrelsens kvinnor och ”övriga män”, det vill säga de som varken var ombud eller ledamöter av förbundsstyrelsen. Båda kategorierna talade 2,2 minuter i genomsnitt vid varje inlägg.

Kortast tid talade de kvinnliga ombuden.

Anna Carlstedt tycker att IOGT-NTO borde vara bättre på jämställdhet.

– Vi är ju en organisation som tror att vi är bra på det här. Det finns en aningslöshet i organisationen, många tror att vi är jämställda och inte behöver arbete med detta. Vi har gjort flera försök, men intresset har varit ljumt, säger hon.

Som  exempel nämner hon ett material som togs fram för föreningar att jobba med och utbildningar för valberedare.

– Valberedningarna säger att de försöker hitta kvinnor, men frågar sig inte varför kvinnorna säger nej när de blir tillfrågade, säger hon.

IOGT-NTO måste arbeta mer med frågan anser Anna Carlstedt.

– Vi borde ta hjälp av någon organisation som kommit längre än vi. Vi har ju ett arv att förvalta. Vi var extremt tidiga med att släppa in kvinnor som medlemmar. Det var radikalt då. Vi borde fråga oss vad som skulle vara lika radikalt idag. Men vi måste också komma ihåg att vi inte är sämre än andra. Vi är en bit på väg, men har mycket kvar, säger hon.

***

Så fördelade sig inlägg och talartid under IOGT-NTO:s kongress 2013:

Grupp Antal Gjorda inlägg Talartid (min) Tid per inlägg
FS (kvinnor) 8 72 155 2,2 min
FS (män) 5 38 90 2,4 min
Ombud (kvinnor) 46 107 138 1,3 min
Ombud (män) 53 187 254 1,4 min
Övriga (kvinnor) 30 56 1,9 min
Övriga (män) 17 38 2,2 min

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer