Kunglig utmärkelse

”Känns helt fantastiskt”

Samuel Somo, generalsekreterare för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, har tilldelats Gustaf V:s ungdomsledarstipendium. ”Det är som att ta examen.”

Sedan 1949 har stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond stöttat ideell ungdomsverksamhet. I år gick ungdomsledarstipendiet till Samuel Somo, UNF, för hans insatser för unga inom nykterhetsrörelsen. Stipendiet delades ut vid en ceremoni på slottets inre borggård. Stipendiesumman är på 40 000 kronor.

Hur känns det?

– Overkligt och en helt fantastiskt! Jag har svårt att i efterhand minnas samtalet från stiftelsens ordförande Gunnar Björk, som meddelade att de valt ut mig. Jag känner en så enorm stolthet, och framförallt tacksamhet för allt folkrörelserna – och i synnerhet nykterhetsrörelsen – gett mig.

Vad innebär utmärkelsen för dig?

– Det finns många tillfällen i livet som ens engagemang gett energi och erkänts. Men aldrig har jag stannat upp på det här sättet och reflekterat över mitt engagemang som startade så tidigt.

”Mitt engagemang har synats från det lilla till det stora, och någon har nu sagt, tack Samuel – ditt engagemang gör skillnad.”

Samuel Somo

– Att få stanna upp och reflektera över vad människor och sammanhang har betytt för mig i livet tar jag med mig. Mitt engagemang har synats från det lilla till det stora, och någon har nu sagt, tack Samuel – ditt engagemang gör skillnad. För mig är det här som att få ta examen.

Hur kommer du att använda stipendiet?

– Själva stipendiet har jag inte funderat klart över hur jag ska nyttja. Däremot är det fina diplomet jag fick ta emot just nu på den synligaste platsen i hemmet där det dagligen kan påminna mig om betydelsen av det här.

Styrelsens motivering: Samuel har ägnat stora delar av sitt liv åt att vara ledare inom nykterhetsrörelsen på lokal, regional och nationell nivå med fokus på ungdomar. Han har med pragmatism och ideologisk kompass flera gånger visat på modet att trots motstånd vara igångsättare av förändringsprocesser. Han värnar om folkrörelselogiken men har även mognaden att ifrågasätta hur civilsamhället organiserar sig. 

Samuel har förmågan att samla och förstå människor han möter. Hans ledarskap präglas av driftighet, värderingar och ett reellt ungdomsperspektiv. Själv har Samuel gjort en egen ledarskapsresa utifrån hur maktstrukturer påverkar honom och andra människor. 

Här kan du titta på stipendieutdelningen och ett efterföljande samtal med Samuel Somo.

Mer från Accent