8 mars

Jämställdhet smittar av sig

Stockholm Straight edge tillhör de 29 procent av IOGT-NTO-föreningar som har en jämställd styrelse. Men det är inget som kommit av sig självt, föreningen har haft ett jämställdhetsarbete som pågått under flera år.

För de närvarande medlemmarna, den här måndagskvällen ett tiotal, i Stockholm Straight edge är tilltal och hur man benämner människor viktigt i det gemensamma arbetet för jämställdhet. Inte bara i föreningen och styrelsen utan också ute i verksamheten.

– Det är viktigt med ord. Ord kan exkludera eller inkludera beroende på hur man tilltalar någon, och begrepp spelar roll. Vi vill inte kategorisera människor, säger Sofia Karlsson.

Under föreningsmötet har man en fast punkt på dagordningen: SEP, vilket betyder separatism-punkt. Under den punkten är det tjejer och transpersoner som är i centrum. När de pratar, står männen tillbaka. Om en man vill säga något ska han markera sitt önskemål genom att sträcka upp ett finger och be om ordet; det är ett system som föreningen använder sig av under möten för att alla ska få chansen att prata till punkt och göra sin röst hörd.

– Det handlar om att ge tjejerna utrymme och plats. Vi ska inte behöva ta den, säger Sofia Karlsson.

Oftast är det killar som tar plats och pratar. Nu ges tjejerna det utrymmet

Hon berättar att under den här punkten tas frågor upp som berör tjejer och transpersoner. Exempelvis arrangemang och spelningar med bara tjejer och transpersoner.

– SEP handlar om att bryta strukturella normer. Oftast är det killar som tar plats och pratar. Nu ges tjejerna det utrymmet, säger Vsevolod Lukashenok.

Fördelningen mellan könen är ganska jämn i föreningen, både bland medlemmar och i styrelsen – och det är något man aktivt strävat efter under flera år. När föreningen grundades 2010 var de aktiva till stor del unga killar.

– Det är viktigt med jämn könsfördelning, bland annat av den enkla anledningen att fördelningen mellan könen är ganska jämn på jorden. Så varför skulle den inte vara det i alla sammanhang? säger Oscar Brodin.

Under det senaste året har föreningen satsat på nyrekrytering och framförallt riktat sig till kvinnor och transpersoner.

36 procent av föreningsordföranden inom IOGT-NTO är kvinnor.

– När vi behövde få in nya medlemmar så gjorde vi en flyer och postade till separatistgrupper för att locka fler tjejer och transpersoner till föreningen. Det gick bra och fick positiva effekter även i verksamheten. Om det sitter tjejer och transpersoner i styrelsen så ökar sannolikheten att det blir fler aktiva tjejer och transpersoner ute på spelningar och i publiken. Jämställdheten smittar av sig till många arenor, säger Sofia Karlsson.

– Det är viktigt med en jämn könsfördelning i en styrelse, eftersom det ökar sannolikheten att männen inte tar över agendan. I en styrelse där, säg 70 procent är män, finns kanske medvetenheten om att de bör ge kvinnorna plats. Men det är lättare att låta bli om kvinnorna är i minoritet. Det faller mellan stolarna, säger Vsevolod Lukashenok.

Läs också Ulrica Ambjörns blogg om jämställdhet Det måste få svida.

Mer från Accent