Insamling

IOGT-NTO-rörelsen lanserar ny insamlingskampanj

I dag lanseras IOGT-NTO-rörelsens nya insamlingskampanj ABC-utmaningen. Pengarna som samlas in går till det internationella arbetet – och det är barnens situation som är i fokus.

– Det är jätteroligt och otroligt spännande att nu få sjösätta detta som vi jobbat så länge med att förbereda, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson, insamlingsansvarig.

I kampanjen lyfts situationen för barn i Östafrika fram – barnen vars mammor brygger och säljer öl i hemmet för att försörja familjen.

– Vi vill förmedla hur det påverkar barnen att växa upp i en bar. När något så enkelt som att skriva alfabetet eller läsa läxor gång på gång avbryts av fulla vuxna, och när det som borde vara ett tryggt hem i stället är en bar där våld och övergrepp blir vardag, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson.

För att komma till rätta med problemen samarbetar IOGT-NTO-rörelsen med lokala organisationer. Kvinnor som vill ställa om från alkoholproduktion får mikrokrediter, misshandlade erbjuds juridisk hjälp, och de som inte vågar söka vård för HIV-smitta kan få stöd. Men man arbetar även med att påverka lagar och regler.

– Att få en kvinna att sluta brygga öl förbättrar livet för henne och hennes familj, men inte för samhället i stort. Männen som dricker går bara vidare till nästa bar, säger Maria Bergqvist, informatör för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

Därför jobbar de lokala organisationerna också för att mobilisera människor att skapa och anta lokala lagar och regleringar som leder till minskat drickande. Det handlar om sådant som begränsade öppettider på baren, åldersgränser för försäljning och, gränser för hur mycket alkohol som får produceras i byn varje vecka.

– Det leder till en hållbar, positiv förändring för alla, säger Maria Bergqvist.

Förhoppningen är att nå så många givare och nya sympatisörer som möjligt.

– Vi har inte satt något ekonomiskt mål, men 200–300 givare är ett bra resultat, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson.

Insamlingen, som är helt digital och som pågår under maj månad, är ett led i arbetet med att IOGT-NTO ska bli en insamlingsorganisation.

– Det här blir en slags testkampanj. Vi får testa vårt budskap och om det lockar givare. En digital kampanj är ju inte en en klassisk insamlingskampanj, men vi behöver pröva oss fram i miniformat, för att sedan utvärdera och vidareutveckla det som fungerar, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson.

Det budskap som ska genomsyra allt insamlingsarbete i IOGT-NTO-rörelsens regi, är att ingen människas liv ska begränsas av alkohol eller andra droger.

– Det är en extremkort beskrivning av IOGT-NTO-rörelsens samlade arbete. När människor hör talas om IOGT-NTO-rörelsen vill vi att de ska tänka att det är det här som är vårt övergripande mål, det vi kämpar för och som all vår verksamhet i slutändan syftar till, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson.

Hon fortsätter:

– Vi vill etablera och sprida medvetenheten om hur alkohol påverka individer och samhälle, visa hur alkohol hindrar utveckling, och skapa engagemang för förändring.

Navet i insamlingsarbetet är sajten iogtntororelsen.se och kampanjsidan ABC-utmaningen. Utmaningen går ut på att man ska försöka skriva alfabetet så snabbt som möjligt. Men bokstäverna hoppar runt och bildar budskap om IOGT-NTO:s arbete i Östafrika.

Den som slutför utmaningen får en fråga om att sprida sitt resultat och uppmuntra sina vänner att delta, och deltagarna får sedan en länk för att läsa mer om projektet, samt frågan om de vill bidra med en gåva. Alla som kommer i kontakt med kampanjen och som deltar kommer att följas upp per mejl och via annonser på Facebook med olika budskap om att fortsätta engagera sig.

Accent har i tidigare artiklar rapporterat om situationen i Tanzania och om samarbetet med organisationen WOCHIVI, Women and Child Vision, senast i september 2015.

Mer från Accent