Kongress

Här är förslaget till ny förbundsstyrelse

Valberedningen har nu presenterat sitt förslag till ny förbundsstyrelse för IOGT-NTO. Ett förslag som innehåller både gamla bekanta och nya ansikten.

Valberedningen föreslår som väntat omval på Anna Carlstedt som förbundsordförande. På posten som vice ordförande blir det dock en förändring: Kjell-Ove Oscarsson kliver på egen begäran ner till en ledamotsplats och Andrine Winther från Ingarö föreslås ersätta honom.

Åsa Hagman avgår som kassör. Valberedningen föreslår istället Ulf Persson, Nacka – som om han vals går direkt in på den viktiga kassörsposten utan att ha suttit i förbundsstyrelsen tidigare.

Två nya ledamöter föreslås: Hugo Hermansson, Växjö och Carina Dagbro, Skellefteå. Hugo Hermansson har lång erfarenhet av att arbeta med UNF-verksamhet, både som förtroendevald och anställd. Carina Dagbro har bland annat en bakgrund som förbundsordförande för IOGT-NTO:s juniorförbund och arbetade tills nyligen som verksamhetschef för skola och omsorg i Norsjö kommun. Idag driver hon egna bolaget Dagbro Utveckling AB.

Rent geografiskt är Stockholm klart mest representerat i förslaget – fem av tretton ledamöter bor inom länet.

Arvodering av ordföranden även i framtiden

Valberedningen föreslår också arvoderingsprinciper för förbundsstyrelsen. Förbundsordförande och vice förbundsordförande arvoderas tillsammans för motsvarande 1,5 heltidstjänser som kan fördelas efter behov och önskemål. Den gångna mandatperioden har ordförande Anna Carlstedt varit arvoderad på halvtid medan vice ordföranden arvoderats till 75 procent.

Arvodet för förbundsordföranden föreslås bli 15 inkomstbasbelopp, dvs 849 000 kronor per år vid heltidsarvode. För vice förbundsordförande föreslås ersättningen bli 12 inkomstbasbelopp, motsvarande 679 200 kr årligen vid heltid.

Till detta kommer ett övergångsarvode som föreslås bli sex månader ”om FO och/eller vice FO vid kommande kongress inte nomineras av valberedningen, inte återväljs av kongressen eller själv väljer att inte kandidera som FO respektive vice FO för ytterligare en kongressperiod”. Eventuell annan inkomst under perioden räknas av från övergångsarvodet.

Mer från Accent