ny på jobbet

”Det finns starka krafter som motarbetar monopolet”

Irma Kilim är IOGT-NTO:s nya drogpolitiska chef. Att få behålla alkoholmonopolet ser hon som organisationens viktigaste drogpolitiska fråga.

Varför sökte du jobbet?

– Det var så mycket som lockade. När jag jobbade på IOGT-NTO tidigare hade jag många idéer om hur man skulle kunna strukturera och vässa påverkansarbetet för att bli skarpare. När jag jobbade på CAN och fick veta att IOGT-NTO sökte en drogpolitisk chef såg jag en möjlighet att få genomföra idéerna.

Vad är det du vill få igenom?

– Att IOGT-NTO blir den organisation man alltid ringer till först när det gäller alkoholpolitiska frågor. Vi ska bli ännu mer relevanta. Det vill jag vara med att skapa.

Vilken är den viktigaste drogpolitiska frågan?

– Att vi får behålla alkoholmonopolet. För att klara det måste vi både vara tydliga och snabba i vårt arbete. Det finns starka krafter som motarbetar monopolet, men vi har statistiken, forskningen och majoriteten av svenska folket på vår sida.

Hur kan det komma sig att monopolet är hotet när såväl forskare som folkopinion anser att det ska finnas kvar?

– För vissa aktörer finns ekonomiska fördelar med att avskaffa monopolet. Sedan finns det andra som har en ideologi som inte går ihop med monopol.

Vad hoppas du uppnå?

– Jag har både interna och externa mål. IOGT-NTO är en rolig arbetsplats, men jag hoppas att vi ska bli effektivare och kunna ha ännu roligare på jobbet. Externt vill jag att alla våra uttalanden och beslut baseras på forskning och involverar de lokala drogpolitiska grupperna och våra medlemmar.

Hur ska det gå till?

– Fantastiska personer här på kansliet har organiserat 19 drogpolitiska grupper runt om i landet. De ska förhoppningsvis bli fler och starkare. Vi ska hjälpa dem att göra kartläggning av deras egna kommuner och vad som behöver göras där.

Alkoholpolitiskt då?

– Att vi får behålla monopolet och att vi ska slippa kämpa för att ha det kvar. Det ska vara självklart att det finns, Sedan tycker jag väl att reglerna för alkoholreklam kan få återgå till att bli som de var tidigare. Det finns mycket att göra …

Tycker du att IOGT-NTO gör tillräckligt i de narkotikapolitiska frågorna?

– Båda ja och nej. I dag bevakar vi frågan och reagerar på det som sker. Det finns fler organisationer som jobbar med narkotikafrågan än alkoholfrågan, så den känns viktigare, men visst skulle det finnas utrymme för oss att agera mer. Men just nu tycker jag att vi gör så gott vi kan.

Tycker du att IOGT-NTO:s röst hörs?

– Ja, jag tycker att vi blir lyssnade på. Vi har otroligt kompetenta medarbetare på IOGT-NTO och vi har kamratstöd, sociala företag och behandlingshem som visar att vi verkligen gör något också, inte bara ”snackar”.

Är det något mer du vill säga?

– Att det känns jätteroligt. Det är en otroligt kompetent och rolig enhet jag har kommit till med Per Leimar, Kalle Dramstad och Brysselkontoret. Förhoppningsvis ska vi bli en till efter semestrarna.

Och hur gör man om man vill engagera sig alkoholpolitiskt?

– Då kan man kontakta mig eller Anders Karlsson på IOGT-NTO så hjälper vi till att placera in dig i rätt grupp.

Mer från Accent