Rörelsehistoria

Gator får namn efter IOGT-rörelsen

Fem nya gator i Småland ska få namn efter IOGT-rörelsen, som historiskt haft ett starkt fäste på orten. 

Närmare bestämt gäller det fem nya gator i Solvik öster om småländska Sävsjö. Bertil Zettergren med sambo Inger Högberg är båda engagerade i Sävjö Hembygdsförening och har stort intresse för ortens historia. Efter att de tidigare kollat upp historiken bakom namnen på Sävsjös gator fick paret en förfrågan av kommunen att namnge de nya gatorna i bland annat Solvik.

Inger Högberg och Bertil Zettergren. Foto: Privat

De gator i Solvik som får namn med IOGT-anknytning är Edvin Anderssons väg, Solviksvägen, Sceningången, Sigrid Lindströms väg, samt IOGT-vägen.

Vid 1930-talets början diskuterade föreningen Logen Sävsjö Välgång möjligheten att köpa ett markområde för att bygga ett sommarhem. Drivande i frågan var ordförande Edvin Andersson. Han var kårchef för IOGT:s scoutkår och ville bedriva scoutverksamhet utanför tätorten. Vid Vallsjön fanns ett område som var för dyrt för föreningen, och 1935 köpte Edvin Andersson marken för egna pengar med avsikten att föreningen skulle använda området.

– Edvin Andersson var en portalfigur inom godtemplarrörelsen, en betrodd man och ofta anlitad på höga förtroendeposter i kommunala sammanhang. Han var engagerad i scouterna som scoutledare och var så omtyckt att han kallades för ”pappa”, säger Bertil Zettergren.

Edvin Andersson och hans hustru fick inte några egna barn, och eftersom IOGT var som deras barn så skänkte de så småningom marken till IOGT. Edvin Andersson dog 1966 då han var i 70-årsåldern, berättar Bertil Zettergren.

Paviljongen. Foto: Bertil Zettergren

Under årtiondena som följde var aktiviteterna många i Solvik, med scoutverksamhet och möten, och föreningen hade bland annat kräftskivor där. 1937 bygggdes en paviljong och enklare sommarstugor. Vägen till paviljongen får namnet Solviksvägen. Stugorna har arrenderats ut och fått vatten och avlopp och området ska nu styckas och säljas av, men bland annat paviljongen och ägandet ska behållas av IOGT-NTO.

–Därav behövs nya tomtadresser och då var Inger och jag behjälpliga, säger Bertil Zettergren.

IOGT var en kulturbärare på orten och i Sävsjö fanns bland mycket annat en stor teaterverksamhet. Därav namnet Sceningången. Nära Solviks badplats ligger Sigrid Lindströms väg.

– Hon var ensamstående och ägnade minst 75 år av sitt liv till IOGT-rörelsen. Hon har haft framträdande poster inom rörelsen, bland annat som sekreterare. En riktig eldsjäl som dog 93 år gammal 1994, säger Bertil Zettergren.

Mer från Accent