#nykterfrizon

Förbundsstyrelsen: ”Det måste till en varaktig förändring”

Ett år efter #nykterfrizon tycker IOGT-NTO:s förbundsstyrelse att medvetenheten kring organisationskulturen har ökat – men att arbetet måste fortsätta i vardagen.

Det senaste året har organisationskulturen inom IOGT-NTO satts under lupp, i sviterna efter #nykterfrizon. För IOGT-NTO:s förbundsstyrelse har det inneburit att gå från ett mer akut läge till att försöka få till förändring i vardagen.

– Vi har som mål att förändra ton och medvetenhet, och det sätts ju genom goda exempel. Genom att beslutsfattarna i organisationen har det aktuellt och för ögonen hela tiden, och tänker på att det är viktigt. I alla sammanhang. Det arbetet måste genomsyra rubb och stubb. Det vore fel att besluta ”nu ska vi ha en kampanj i vecka 48” eller något sådant. För det handlar inte om det. Det här är inte något som förändras med bara ett beslut, utan det förändras genom att ständigt uppmärksammas och ständigt arbetas med, säger Erik Winnfors-Wannberg, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

Det senaste året har #nykterfrizon diskuterats på alla nivåer inom IOGT-NTO.

– Jag tycker att vi har blivit bättre på att tackla den här typen av problem. Vi har en högre medvetenhet på alla möjliga platser i organisationen. Men det duger inte att göra ambulansutryckningar hela tiden. Det måste till en varaktig förändring, säger han.

Och den varaktiga förändringen byggs i vardagen, på alla nivåer, enligt Erik Winnfors-Wannberg.

– Nu gäller det att vi tillsammans skapar en bra organisationskultur där ingen ska behöva känna sig trakasserad. Det måste komma från alla håll i organisationen, både från enskilda medlemmar och styrelsemedlemmar på alla nivåer.

För förbundsstyrelsen är frågan viktig, och har diskuterats flera gånger under året. Erik Winnfors-Wannberg hänvisar till IOGT-NTO:s strategi, som slår fast att organisationen ska präglas av öppenhet, mångfald och gemenskap.

Erik Winnfors-Wannberg. Foto: Nathalie C. Andersson

– Det är en självklarhet att alla medlemmar ska känna sig trygga på våra möten, i den verksamhet vi erbjuder, och på diskussioner i sociala medier. Det är ju naturligtvis helt avgörande att inte minst de unga medlemmar som kommer in i IOGT-NTO känner att finns en kultur där man blir sedd och respekterad för den man är.

Att kulturen inom IOGT-NTO gör att vissa medlemmar funderar på att lämna för att det blir för jobbigt, tycker Erik Winnfors-Wannberg är beklagligt.

– Jag förstår den känslan, och det är jättetråkigt både för de enskilda medlemmarna och för organisationen. Vi har inte råd att tappa engagerade medlemmar på grund av att andra medlemmar beter sig dåligt.

Han poängterar att organisationskulturen speglar en kultur som funnits i samhället sedan slutet av 1800-talet.

– Det finns ingen quick fix. Det kommer att ta tid att förändra, och det är bara för oss att säga: ”vi ser er, vi hör er, och vi är med på tåget.” Vi kan inte bestämma hur alla ska uppföra sig med klubbslag, men förbundsledningen tar frågan på väldigt stort allvar. Vi ser det som prioriterat att det här inte blir en dagslända, utan ett kontinuerligt arbete.

Dåligt bemötande ställs på sin spets

Nära var femte medlem som är ”mycket aktiv” har det senaste året känt sig otrevligt eller illa bemött i IOGT-NTO. För Lina Bobergs del innebär det att hon överväger att lämna sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

Kommentar: Synliggör konflikten

Ett år efter att Accent publicerade uppropet #nykterfrizon publicerar vi nu en uppföljning där vi försöker få ett grepp om vart …

Mer från Accent