Kongress 2015

Folkhögskolorna styrs på nytt sätt

Det sista ombuden vid IOGT-NTO:s kongress i Lund hade att hantera var stämmorna för folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg. Som väntat klubbade man ett nytt sätt att styra skolorna.

I många år har stämmorna för IOGT-NTO:s båda folkhögskolor ägt rum i samband med kongresserna, och kongressombuden har också enligt stadgarna varit ombud här. Årets kongress blev dock den sista med den lösningen.

Förslag har tidigare väckts om att rationalisera processen och låta enbart IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vara ombudsförsamling – något som också skulle koppla skolorna närmare förbundsledningen.

Detta diskuterades på stämman 2013 och lösningen ansågs då inte som särskilt bra av ombuden. Man skickade istället tillbaka stadgarna till en särskild arbetsgrupp med budskapet att också distrikten måste vara representerade på skolornas stämmor.

Förslaget som diskuterades – och klubbades – på årets stämma innebär att ombudsförsamlingen på folkhögskolornas stämmor i framtiden utgörs av sju ledamöter från förbundsstyrelsen och en representant från vardera av de 23 distrikten. Stämmorna ska äga rum samma år som IOGT-NTO arrangerar kongress.

Stämman beslutade också att justera uppdragsparagrafen i folkhögskolornas stadgar, detta för att tydligare knyta uppdraget till IOGT-NTO. Där anges bland annat att verksamheten präglas av IOGT-NTO-rörelsens idégrund och folkbildningstradition samt att folkhögskolan bidrar till IOGT-NTO-rörelsens utveckling.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer