Medlemsantal

Färre medlemmar i IOGT-NTO

Antalet medlemmar i IOGT-NTO minskar totalt sett. Men tre distrikt har ökat och förbundsordförande Johnny Mostacero tror att den negativa trenden snart kan vända.

Nu har IOGT-NTO:s medlemsantal för det gångna året fastställts. Totalt har antalet medlemmar sjunkit från 27 479 år 2017 till 26 562 år 2018, en minskning med drygt 900 medlemmar.

– Det är jättetråkigt. Inte minst eftersom jag var övertygad om att botten var nådd vid årsskiftet 2017/2018 och att trenden skulle vända under 2018. Men vi genomför många insatser för att vända utvecklingen och det finns trots allt glädjeämnen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande i IOGT-NTO.

Han hänvisar till Jämtland, Sörmland och Stockholm – tre distrikt som sticker ut och har lyckats vända trenden. De uppvisar en nettoökning och hade fler betalande medlemmar 2018 än 2017.

– Dessutom är det ytterligare en handfull distrikt som nästan uppnådde samma sak. Därför känns det som att vi trots allt är på väg åt rätt håll, säger Johnny Mostacero.

En orsak till de tre distriktens nettoökning tror han är att de haft en tydlig plan för hur de ska värva nya medlemmar – och att de sedan följt den planen. Distriktens tillvägagångssätt skiljer sig dock åt.

– Sörmland har exempelvis värvat i själva verksamheten. Ett effektivt sätt för att också få en omedelbar anknytning till organisationen. I Stockholm har man varit aktiv ute på mässor och träffat potentiella medlemmar. De har haft fokus på hälsomässor, där det är lättare att värva de som redan fått upp ögonen för hälsoaspekten av att inte dricka alkohol, säger Johnny Mostacero.

Under 2018 värvades 2 948 nya medlemmar, varav 171 kommer från Ungdomens nykterhetsförbund, UNF (då de fyllt 26 år). Att medlemsantalet sjunkit har flera orsaker; en del betalar inte medlemsavgiften och skrivs ut som medlemmar, cirka 600 medlemmar har avlidit, och under 2018 valde drygt 1 000 personer att aktivt lämna IOGT-NTO, dock 363 färre än 2017. Här finns det mer att göra menar Johnny Mostacero:

– Det är viktigt att vi skapar möjligheter för ett engagemang så att fler blir kvar hos oss under en längre tid. Vi har bland annat insett att vi inte haft en tillräckligt bra strategi för att hantera medlemmar som väljer att avsluta sitt medlemskap. Att de får ett samtal som gör att vi får veta orsaken till varför de väljer att gå ur är värdefullt för oss, säger han.

En annan fråga är hur nyvärvade medlemmar tas emot.

– Det kanske inte är någon som hör av sig och önskar en välkommen, eller frågar hur man vill engagera sig. Då kan det vara en anledning att lämna, eftersom att man inte kommit in ordentligt i organisationen. Vi måste arbeta med bemötandet så att nya medlemmar känner att de är välkomna och har möjlighet att påverka, säger Johnny Mostacero.

Johnny Mostacero har tidigare uttalat att hans målsättning är att IOGT-NTO ska uppnå 50 000 medlemmar under hans tid som ordförande. Ett mål han fortfarande ser som realistiskt.

– Det är klart att det är ett högt satt mål. Men vi har varit där förut och man bör ha något att sträva mot. Jag tror att när vi väl knäcker koden för en positiv utveckling av medlemsantalet, då kan det gå snabbt.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer