Nykterhet

En månad kvar att motionera – så här går det till

Har du eller din förening idéer om IOGT-NTO:s framtida utveckling? Då har du som medlem en månad på dig att lämna in ett skriftligt förslag till kongressen – en motion.

Den 18 april går tiden ut för att lämna in motioner till sommarens kongress, som pågår den 27 juni till den 2 juli i värmländska Karlstad. Men varför ska man bry sig om att skriva en motion? Accent ställer frågan till Erik Winnfors–Wannberg, förbundsstyrelseledamot.

– Det är den möjligheten man har som enskild medlem eller förening att påverka. Många av de beslut vi tar kommer ursprungligen från motioner, säger han, och tillägger:

– Antingen blir det ett jajamän och man får direkt igenom sin motion. Eller att man får in sin idé i ett sammanhang som bär frukt lite senare. Det är jätteviktigt och värdefullt att medlemmarna kommer med sina idéer och förslag.

Så det är inte så att det är en massa saker som tas upp på kongressen som är uppgjorda i förväg?

– Nej, så är det faktiskt inte. Det är klart att det finns saker som är beslutade på tidigare kongresser, löpande saker som man inte kan påverka så mycket. Vi har till exempel sexåriga strategier. Men de har ju också beslutats om på en kongress från början, och allt som rör framtiden beslutas på kongressen, säger Erik Winnfors-Wannberg.

– Hos IOGT-NTO är det inget som är beslutat i förväg, utan det är på golvet på kongressen som besluten tas.

Erik Winnfors-Wannberg. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO har kongress vartannat år, och på två år kan det hinna hända mycket. Mellan kongresserna är det förbundsstyrelsen som ansvarar för att kongressens beslut förverkligas. Hur viktig är då själva kongressen?

– Det är ju organisationens högsta beslutande organ, och allting som ska fungera de närmaste åren, alla linjer i verksamheten, slås ju fast då. Så kongressen är jätteviktig.

Så gör du steg för steg

1. En motion måste inte vara formulerad på något särskilt sätt, men den ska innehålla ett tydligt förslag så att det går att rösta ja eller nej.

2. Motionen bör ha en tydlig rubrik som talar om vad den handlar om. Under rubriken är det lämpligt med en kort text som beskriver innehållet. Sedan skriver du:

Jag (eller namnet på föreningen eller distriktet) föreslår att kongressen beslutar att…

Har du flera förslag som rör samma ärende formulerar du flera ”att-satser”. Har du ytterligare förslag som rör helt andra frågor så skriver du en ny motion för varje ärende.

När du ska formulera din motion kan du ha hjälp av den mall som förbundskansliet har tagit fram. Den hittar du på kongresswebben, kongress.iogtntororelsen.se under fliken ombud. Du kan också ringa till kansliet 08-672 60 00.

3. Motionen måste undertecknas. Använder du mallen måste du alltså skriva ut och underteckna den och sedan skicka den inskannad till: motion@iogt.se eller på papper till IOGT-NTO, Box 128 25, 112 97 Stockholm. Om du även skickar ett mejl med motionen i Word-format så underlättar du arbetet med att sammanställa motionerna.

4. Motionerna läggs ut på kongresswebben i god tid före kongressen så att alla kan läsa dem.

5. Förbundsstyrelsen tar ställning till ditt förslag i förväg och föreslår kongressen att rösta ja – yrka bifall, eller rösta nej – yrka avslag. De lämnar också en motivering till sin rekommendation.

6. Under kongressen har du möjlighet argumentera för din sak före omröstningen. På vilket sätt bestäms av kongressens arbetsordning som fastställs i början av kongressen. För att effektivisera hanteringen av motionerna infördes vid förra kongressen ett ”motionstorg”. Där hängdes motionerna upp på skärmar och ombuden kunde läsa och ta ställning till om de ville bifalla eller avslå motionen. De visade sitt val genom en markering.

De motionärer som var på plats fanns till hands för att förklara och argumentera när ombuden kom förbi. Kongressen fattade sedan beslut i klump om alla motioner som hade många bifall.

Motionen ska vara inskickad till förbundet senast den 18 april.

Fotnot: En motion är ett skriftligt förslag som väcks av en eller flera medlemmar i en beslutande församling. Det kan vara i Riksdagen såväl som vid den lokala föreningens årsmöte.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer