Nykterhet

Därför får IOGT-NTO en ny logotyp

Den skarpögde kunde i senaste numret av Accent notera att IOGT-NTO:s logotyp såg lite annorlunda ut i ett par av annonserna jämfört med tidigare. Under vintern har en ny visuell identitet tagits fram för organisationen och nu är den fastställd av förbundsstyrelsen.

Accent har pratat med IOGT-NTO:s kommunikationschef Johanna Hemming Berkquist om arbetet med logotypen och den visuella identiteten.

Varför sker det här arbetet nu?
– Det är främst en effekt av det varumärkesarbete vi gjorde för ett par år sedan. Då tittade vi på medlemsundersökningar och på hur allmänheten uppfattar oss, det handlade mycket om våra kärnvärden.
– Den tidigare grafiska profilen var inte så underbyggd rent strategiskt, den använder till exempel ett väldigt informativt och anonymt typsnitt som från början togs fram för flygplatsinformation. Vi ville också gå från det tidigare tänket med fyra olika profilfärger för våra verksamhetsområden – vi har helt enkelt inte råd att arbeta med fyra olika utseenden.

Vad ingår i den visuella identiteten?
– Det är en ny logotyp, typsnittsval, färger, bild- och illustrationsval och en översyn över vilken ton vi använder när vi skriver saker. Rent konkret ska det här samlas i en manual och i en ny webbtjänst som ska göra det enklare för distrikt och föreningar att beställa till exempel brevpapper och visitkort.

Ni har haft en designbyrå till hjälp i det här arbetet, vad gav ni dem för uppdrag från början?
– Ingångsvärdet var att de skulle se över vår visuella identitet utifrån våra strategiska kärnvärden, att ta fram en form för hur de ska se ut. Sen diskuterade vi ett antal konkreta vägval med dem. Vi gjorde till exempel en jämförelse med vilka andra som använder den mörkblå färg vi har haft de senaste åren och kom fram till att den mest förknippas med stora bolag som Handelsbanken, SSAB och Ericsson. Och så kom vi fram till att namnet borde vara inne i globen, dels för att loggan är trixigare att använda om namnet ligger vid sidan och dels för att det blir en symbolik för gemenskap och inkluderande.

Logotyper genom historien. Ofta har flera av dem använts under samma tidsperiod. (Klicka på bilden för att se den större.)

Det blev ett väldigt tydligt retrostuk på både logotyp och den övriga visuella identiteten. Hur kommer det sig?
– Logotypen är väldigt inspirerad av en gammal IOGT-logga som användes på 1950- eller 1960-talet, och vi har under arbetet tittat ganska mycket på hur man kommunicerade förr i tiden. Vi vill lyfta fram vår historia.

Men vore det inte bättre att försöka framställa IOGT-NTO som en modern organisation?
– Vi skulle förstås kunna välja att ta fram en profil där vi är snygga och moderna, men om vi bara skulle vara moderna så tappar vi 130-års historia. Jag tycker att den nya loggan också är modern – vi vågar ta plats och synas men vi glömmer inte historien.

Att byta logotyp i en folkrörelse med många medlemmar som vill tycka till kan inte vara alldeles enkelt. Hur har ni tänkt kring förankringen i organisationen när ni jobbat med detta?
– Inför det här arbetet så har vi pratat med ett antal distrikt för att ta reda på hur de tänker och vad de behöver. En av sakerna som kom fram då var att det är ganska krångligt för många att arbeta med en grafisk profil, särskilt när man måste köpa särskilda typsnitt och så vidare. Där försöker vi nu hjälpa till med den webblösning vi håller på att ta fram. Men vi har inte låtit någon annan än IOGT-NTO:s arbetsutskott eller förbundsstyrelse se logotypen innan den antogs officiellt.

Hur ser planerna för lanseringen inom organisationen ut?
– Det kommer att bli en utfasning av det gamla över en tid, vi har ju en hel del gammalt material som ligger i våra förråd och som kommer att användas även framöver. Men tanken är att allt nytt material ska följa den nya identiteten.
– Vi informerar förbundsanställd personal och utvecklingskonsulenter nu i veckan, sen kommer vi att arrangera workshops på de regionala distriktsstyrelsesamlingarna i september. Den grafiska manualen och webblösningen ska vara klara i slutet av augusti, och då kommer också information till föreningarna att gå ut. Men det här kommer att vara en process som pågår även in under nästa år.

Slutligen – varför är det en prick och inte ett streck mellan IOGT och NTO i logotypen?
– En prick är mjukare än ett bindestreck och prickar har använts i tidigare loggor men då mellan bokstäverna i IOGT.

Pierre Andersson

Fakta: IOGT-NTO:s nya visuella identitet

Vad är en visuell identitet: Man kan säga att det är en beskrivning av hur organisationen ska framställas visuellt i skrift och på webben. Identiteten innehåller ofta riktlinjer om vilka typsnitt och färger som ska användas och på vilket sätt. Den innehåller också riktlinjer om bilder och bildspråk. Också logotypen och hur den bör användas är en del av den visuella identiteten. (Den visuella identiteten kan också kallas grafisk identitet.)

Intern arbetsgrupp: Johanna Hemming Berkquist, kommunikationschef och Pernilla Förnes, AD på kommunikationsenheten.

Byrå: 5-56
Kostnad: 150 000 kronor

Fakta: Nya typsnitt och en ljusare blå

Typsnitt: För rubriker används Berthold Akzidenz-Grotesk Condensed och för brödtext används Georgia. Det senare är ett standardtypsnitt som följer med i princip alla nya datorer.

Berthold Akzidenz-Grotesk måste man betala för att använda. Hela typsnittsfamiljen där IOGT-NTO:s nya typsnitt ingår kostar omkring 3800 kronor. Från kommunikationsenhetens sida meddelar man dock att de flesta föreningar och distrikt kommer att klara sig med enbart gratistypsnittet Georgia, som då också kan användas i rubriker.

Färg: Den nya ljusare blå färgen heter PMS 7459 U.

Mer från Accent