Danmark

Danska IOGT hotat av nedläggning

Danska Sundhedsstyrelsen har dragit in driftsbidragen till IOGT i Danmark. Organisationen har sagt upp alla anställda och söker stöd av IOGT-NTO och IOGT international.

IOGT i Danmark har fått sina bidrag halverade, från 1,6 miljoner danska kronor till 800 000. Dessutom får medlen inte längre användas till löner eller administration, utan bara till verksamhet.

– Vi står inför en verklig utmaning. Alla anställda har sagts upp. Den 31 december slutar de sista, säger Ulla Jensen, anställd insamlingsansvarig och dessutom ledamot i styrelsen för IOGT.

IOGT har sju avdelningar och 14 anställda. Verksamheten består uteslutande av stöd till missbrukare och deras anhöriga.

– Vi har självhjälpsgrupper, barngrupper, ungdomsgrupper och familjegrupper. Vi vet inte vad som ska hända med alla som går i våra grupper om vi tvingas lägga ner, säger Suzan Maslygan, ordförande för IOGT, men också verksamhetsledare i Odense.

Hon har själv varit beroende av alkohol och kom i kontakt med IOGT efter avgiftning på en kommunal klinik.

– Det var inte kommunens insatser som gjorde mig nykter. De har ingen eftervård alls. Man får medicinsk hjälp med avgiftning, men sedan står man där. Min mamma tipsade mig om IOGT så jag gick dit och där fick jag hjälp att hålla mig nykter. Det var 2005 och jag har inte druckit en droppe sedan dess, säger hon.

Ulla Jensen kom till IOGT tillsammans med sin mamma som missbrukade alkohol.

– Vi gick tillsammans i en familjegrupp 2005. Jag blev kvar och arbetade ideellt, men först 2007 blev jag medlem. Det finns ett stort motstånd mot nykterhetsorganisationer i Danmark. Bara några få procent av befolkningen är helnykter, säger hon.

Motståndet gör det svårt att värva medlemmar. Totalt har danska IOGT 120 medlemmar, men bara knappt hälften är helnyktra. De övriga är stödmedlemmar.

Organisationen har två lägenheter som de nu försöker sälja för att få kapital att betala ut lönerna till de anställda. De har kommit till Sverige för att få inspiration och för att låna pengar till att starta ett Möjligheternas hus i Danmark.

– Vi tror att det skulle kunna fungera i Danmark också. Där tänkte vi inte bara sälja begagnade saker utan också bedriva gruppverksamhet. Allt samlat på samma plats. Vi ska presentera förslaget på vårt landsmöte i augusti., säger Ulla Jensen.

Än har de alltså inte gett upp.

– Vi hoppas på det bästa och vi ser Möjligheternas Hus som en utväg. Och så hoppas vi att åtminstone några avdelningar ska kunna drivas vidare helt ideellt, säger Suzan Maslygan.

Mer från Accent