Cannabis

Cannabisfynd misstänks på IOGT-NTO:s folkhögskola

Tollare folkhögskola misstänker att det förekommit droganvändning på skolområdet. Nu görs flera drogtester bland skolans elever.

I förra veckan framkom att elever på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Saltsjö-Boo sett cannabis i skolans lokaler.

– Vi misstänker att det har förekommit. Jag har fått uppgifter om att elever har sett det, och att det har luktat. Vi är ganska säkra på att det förekommer drogfynd, så det här kan vi inte viftat bort – det måste vi undersöka, säger rektor Mats Kempinsky till Accent.

Folkhögskolan har anmält saken till polisen. Nästa steg är att genomföra drogtester.

– Ja, vi har bestämt oss för att genomföra drogtester bland deltagare och boende på internatet. Det är en del av skolans policy att det ska vara drogfritt, det är något man skriver under på när man får plats på internatet. Har man gjort ett test med positivt resultat får man inte bo kvar eller gå kvar på skolan, säger Mats Kempinsky.

Resultatet av drogtesterna väntas i slutet av den här veckan.

– Det är klart att vi följer det här noga. Det bor även en hel del människor runt omkring, så det kan ju finnas kontakter och personer som inte tillhör skolan som är inblandade. Det är därför vi har en kontakt med polisen.

Har det förekommit droger på skolan tidigare?

– Ja, att vi har haft elever som har drogtestat positivt har förekommit. Om det har förekommit drogbruk i skolans lokaler tidigare vet jag inte. Men det spelar ingen roll, det ska inte förekomma. Nu ska vi se till att det upphör, det ska vara klart och tydligt vad som gäller.

Mats Kempinsky säger att folkhögskolan kan behöva jobba mer förebyggande framöver.

Foto: Nathalie C. Andersson
Mats Kempinsky. Foto: Nathalie C. Andersson

– Vi behöver titta på det förebyggande arbetet, att fånga upp signaler. Även om vi tillhör IOGT-NTO-rörelsen kan vi aldrig lära oss för mycket om de här frågorna. Jag tror att många söker sig till oss för att vi har drogfritt, och det är klart att det inte är bra om det förekommer droger på en skola som ska vara drogfri, säger Mats Kempinsky.

Han tycker det är bra att frågan kommer upp i ljuset.

– Det här måste vi lyfta fram och agera kring. Är det så att det förekommer droger här så ska det upphöra, och då tillgriper vi de medel vi har. Det är en kärnfråga för skolan att vara drogfri.

Vad tänker du om att det kanske används droger på en folkhögskola som drivs av IOGT-NTO?

– Det är illa givetvis. Så för oss finns det inte på kartan att vi inte ska ta tag i det här – det är en självklarhet.

Mer från Accent