Junis

Åsa Regnér talade på Junis konferens

I går onsdag bjöd Junis, IOGT-NTO:s juniorförbund, in till en konferens kring rapporten ”Barns fullständiga rättigheter” som kom ut tidigare i våras. På plats fanns bland andra barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér.

Vart femte barn i Sverige lever i en familj med riskbruk. Av dem får bara 1, 25 procent hjälp och stöd av sin kommun. Det visar Junis rapport från i år: ”Barns fullständiga rättigheter”. Stödgrupper finns, men kommunerna förmår inte nå alla de barn som behöver stöd.

– Det är ett reellt och akut problem som vi måste hitta en lösning på, säger Åsa Regnér.

Hon understryker vikten av att det finns vuxna som ser och fångar upp barn som lever i gränsmiljöer och i ensamhet.

– Detta är en stor fråga för samhället och därmed för regeringen och mig som minister. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att de här barnen ska få hjälp, säger Åsa Regnér och ger flera konkreta förslag på hur situationen för barn som lever i riskbruksmiljöer ska förbättras.

Bland annat kommer regeringen att föreslå att barnkonventionen blir lag i Sverige. Förhoppningen är att lagstiftningen träder i kraft 2017. Dessutom kommer regeringen att skjuta till 1 miljard kronor till socialtjänsten. Det handlar om stöd för att förbättra rutiner och att anställa mer personal.

– Det kommer att ge barn bättre villkor. I dag träffar en socialsekreterare ett barn under 15 minuter av en arbetsdag. Resten av tiden ägnas åt en massa administration. Det är förstås inte bra med en så hög arbetsbelastning och vi vill stödja kommunerna i ett förbättringsarbete, säger Åsa Regnér.

Hon upplever att det finns en god vilja hos kommunerna att jobba med utsatta barn. Men de behöver mer resurser.

– Under den här mandatperioden kommer vi att kämpa för att öka resurserna till kommunerna, säger Åsa Regnér och passar också på att berömma Junis och det arbete förbundet gör för att erbjuda alla barn bra verksamhet under trygga former.

Mer från Accent