IOGT-NTO

Anna Carlstedt invald i Cancerfondens styrelse

IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt sitter från och med i dag med i Cancerfondens styrelse. Hon tror själv att hon har valts in bland annat för sin sakkunskap om alkoholfrågor.

I dag blev IOGT-NTOs ordförande Anna Carlstedt invald som suppleant i Cancerfondens styrelse.

– Det känns jättespännande. Cancerfonden gör ett fantastiskt arbete och det känns hedrande att få sitta med i deras styrelse, säger Anna Carlstedt, som inte tvekade att tacka ja när valberedningen hörde av sig.

– Såvitt jag förstår upplever de att jag är bra på att utveckla styrelsearbete. Den kunskapen kan de dra nytta av, eftersom styrelsen är väldigt viktig i en så stor organisation. Den uppmärksammade kopplingen mellan cancer och alkohol är en annan anledning till att jag blev tillfrågad. Cancerfonden vill få del av IOGT-NTOs sakkunskap på området. Vi samlar forskning och lyfter frågan politiskt, så vi är en viktig samarbetspartner, konstaterar Anna Carlstedt.

Hon tror också att hennes bakgrund som forskare (i franska) är ytterligare ett skäl till att hon valts in i Cancerfondens styrelse. Även om hon inte forskar om just alkohol och cancer, vet hon hur man förhåller sig till forskning och vikten av samarbete i forskarsammanhang.

Styrelsen sammanträder ett par gånger per år och Anna Carlstedt räknar med att lägga en del tid på uppdraget för att sätta sig in i alla frågor och lära sig mer.

– Detta är helt i linje med mitt uppdrag på IOGT-NTO. Det är viktigt att vi syns och verkar i andra sammanhang än nykterhetsrörelsen, säger hon.

Mer från Accent