SLAN

Anders Andersson ny ordförande i SLAN

Vid representantskapsmöte med Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, valdes Anders Andersson, Järnforsen, till ny ordförande.

Under förra mandatperioden satt Anders Andersson i Riksdagen och var ledamot i socialutskottet. Till i somras var han också ordförande för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Förra helgen valdes han till ordförande för Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN.

Fick du ordförandeabstinens, eller varför tackade du ja till ordförandeskapet?

– Det kom faktiskt lite som en överraskning. Valberedningen kontaktade mig för ett par veckor sedan och jag gillar ju att jobba med de här frågorna så jag sade ja, säger han till Accent.

SLAN är en paraplyorganisation med 27 medlemsorganisationer som tillsammans har över 130 000 medlemmar, varav IOGT-NTO är en.

– Den största utmaningen blir att hitta effektiva och förtroendefulla arbetsrelationer mellan de 27 organisationerna. Vi vill ha en slagkraftig nykterhetsrörelse och en stark politisk röst. Sedan vill vi vara ett stöd för organisationerna för att klara av att hålla sin nyktra profil, säger han.

En av de första arbetsuppgifterna för den nya styrelsen blir att se över SLAN:s roll.

– Vad skiljer SLAN från andra samverkansorganisationer som CAN, NBV och Alkoholpolitiskt Forum? Det fick vi uppdrag att reda ut, säger Ander Andersson.

Anders Andersson har länge varit engagerad i alkohol-och narkotikafrågor.

– Mitt engagemang började när jag som 15-åring gick med i UNF. Sedan 35 år är jag medlem i IOGT-NTO-föreningen 612 Ledstjärnan i Virserum, säger han.

Det är inte bara SLAN och IOGT-NTO som upptar Anders Anderssons engagemang.

– Till vardags är jag landstings- och kommunpolitiker. Sedan ingår jag i en statlig utredning om surrogatmödraskap och så är jag nämndeman i Kammarrätten och sitter med i patientskadenämnden. Dessutom är jag ordförande i NBV sydost och är engagerade i både min IOGT-NTO-förening och Kristdemokraterna. Efter att jag blivit avtackad från CAN blev jag tillfrågad av regeringen, som utser ordföranden, om jag kunde tänka mig att vara ersättare för Hans Hoff, som nyligen utsetts till CAN:s nye ordförande. Regeringen ville ha någon från oppositionen för att markera att ordförandeskapet i CAN inte är något partipolitiskt uppdrag. Så nu jag tillbaka i den styrelsen igen, säger han.

Anders Andersson ersatte Nils-Erik Söderkvist, som också han tidigare varit riksdagsledamot.

Mer från Accent