Sverige

Drogmix bakom ökning av kokaindödsfall

Nästan alla som dör med kokain i kroppen har tagit flera droger. Det visar en pågående studie av de kraftigt ökande kokaindödsfallen som Accent tagit del av.

Under de senaste åtta åren har dödsfallen med kokain i Sverige ökat med flera hundra procent. Därför granskar Rättsmedicinalverket obduktionsprotokoll och utredningar kring alla som dött med kokain i kroppen sedan år 2011.

– Vi ser en tydligt korrelation mellan antalet kokainbeslag och antalet fynd i våra obduktionsärenden. Det är ingen rocket science, utan ökad tillgång leder till mer tråkigheter, säger Robert Kronstrand, toxikolog på Rättsmedicinalverket som varit med och tagit fram studien.

Kokainet som beslagtas av polisen är allt starkare, och det utgör en växande andel av den totala mängden drogbeslag. Andelen svenskar som säger att de tagit kokain har nästan fördubblats de senaste åren.

Det som Robert Kronstrand kallar “tråkigheter” kan betyda hjärnblödning, hjärtinfarkt eller organsvikt. Eller andningsstillestånd, de som dör av det brukar även ha tagit opiater som heroin eller morfin.

Kokain har bara varit direkt dödsorsak i fem procent av fallen i studien, 21 av 409. 94 procent hade en eller flera andra droger, receptbelagda mediciner eller alkohol i blodet.

– Det här är personer med missbruksbakgrund till stor del. Det är inte så att de har tagit kokain för första gången och sedan dör, säger Robert Kronstrand.

Trenden som vi ser är på uppåtgående. Det kommer antagligen se ännu värre ut i år.

“Tråkigheter” kan också betyda mord. I mer än vart tionde kokainrelaterat dödsfall har den direkta dödsorsaken varit knivskador, skjutningar eller trubbigt våld.

Det finns inga tecken på att ökningen ska avta.

Källa: Rättsmedicinalverket.

– Trenden som vi ser är på uppåtgående. Det kommer antagligen se ännu värre ut i år, säger Robert Kronstrand.

Robert Kronstrand. Foto: John Henzlert.

Studien drogs igång på grund av vad man trodde var en ännu mer dramatisk ökning. Den tidigare presenterade siffran på 18 dödsfall under 2018 med kokain som direkt dödsorsak berodde på en feltolkning av materialet. Nu fortsätter analysen av omständigheterna runt dödsfallen för att bidra till att rädda liv.

– Tanken är att sprida informationen till dem som kommer i kontakt med levande missbrukare, säger Robert Kronstrand.

Av de döda var 92 procent män, en mer mansdominerad grupp än alla svenska narkotikadödsfall där runt var fjärde är kvinna. Medelåldern på 31 år bland kokaindödsfallen var också några år lägre. Den yngsta blev 16 år.

Vi ser att även unga i exempelvis Botkyrka och Huddinge använder kokain. Det är inte bara en överklassdrog längre utan finns överallt.

På mottagningen Maria ungdom i Stockholm med runt 4 500 patienter per år är kokain vanligt, och kokainet tas oftast i kombination med andra preparat och alkohol.

– Ungdomarnas specifika mönster är att de missbrukar allt de kommer över. Sedan några år tillbaka har vi märkt att de börjar använda mer och mer kokain, säger Juan Figueroa, överläkare på Maria Ungdom.

Det gäller inte bara i centrala Stockholm utan också på de 24 satellitmottagningarna runtom i länet.

– Vi ser att även unga i exempelvis Botkyrka och Huddinge använder kokain. Det är inte bara en överklassdrog längre utan finns överallt.

Den svenska utvecklingen följer den europeiska, visar en färsk rapport om förändringar av kokainmarknaden från European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). I hela Europa ökar tillgången på starkare kokain än tidigare.

I över två tredjedelar av länderna har både de kokainrelaterade intagningarna på akutmottagningar och dödsfallen ökat de senaste åren. Det vanligaste är att personerna har blandat kokain med andra droger och alkohol.

Bara sedan år 2014 har 23 procent fler sökt behandling för första gången för kokainmissbruk.

Bara sedan år 2014 har 23 procent fler sökt behandling för första gången för kokainmissbruk. Men i stort sett ingen utveckling har skett på behandlingssidan, enligt rapporten. 108 verksamma inom missbruksvården runtom i Europa har gett sina synpunkter på vad som behövs för att vända utvecklingen: ökad tillgång till behandlingar för unga kokain- och blandmissbrukare, förbättrat samarbete mellan missbruksvården och psykiatrin och mer skadereducerande åtgärder specifikt för målgruppen.

Forskning pågår på medicinska ersättningspreparat för att bryta kokainberoende och vaccin mot effekten av kokain.

Mer från Accent