Buprenor

USA har godkänt implantat av buprenorfin

En variant av buprenorfin, probufin, har godkänts av amerikanska Food and Drug Adminitration (FDA).

Implantatet, stort som en tändsticka, placeras under huden och har effekt i upp till sex månader. Det rapporterar Svensk förening för Beroendemedicin på sin hemsida.

Försök på mer än 400 patienter har visat att probufin har bättre effekt än placebo och lika god effekt som buprenorfin som sväljs.

− Produkten har en stor användningspotential, även om det fortfarande finns vissa svårigheter med att hitta rätt dosering och en del brister i utvärderingen av risker och begränsningar. Behovet av produkten är dock större än problemen, säger ordförande i nämnden Edward Covington, från the Cleveland Clinic Foundation.

Buprenorfin är ett läkemedel som skrivs ut till opiatmissbrukare som inte kan sluta missbruka på annat sätt. Buprenorfin är främst känt under läkemedelsnamnet Subutex, som numera är indraget från marknaden och ersatt av andra preparat. Effekten är mycket svagare och räcker längre än heroin, vilket gör att abstinenssymptomen hålls borta samtidigt som det inte ger någon ”kick”.

Mer från Accent