Narkotikadöd

USA: Femfaldig ökning av opioiddöd

En amerikansk undersökning av antalet narkotikadödsfall 2016 visar att antalet överdoser i landet ökar snabbare än befarat.

Omkring 64 000 amerikaner dog av överdos under 2016. Det är en ökning på 22 procent sedan året före. Det rapporterar New York Times.

Överdoser är den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50. Framför allt är det syntetiska opioider, främst fentanyl, som orsakar dödsfallen. Och inget tyder på att ökningen har avstannat. Antalet som dött av fentanylöverdos fördubblades mellan 2015 och 2016. Dessutom ökade dödsfallen orsakade av kokain och metamfetamin. Epidemien av drogdödsfall sprider sig snabbare än HIV-epidemien gjorde när den ökade som mest, enligt New York Times.

På bara tre år har antalet döda av fentanyl och fentanylliknande preparat i USA ökat från cirka 3 000 till över 20 000 per år. Det är en ökning med 567 procent på bara tre år.

Dödsfallen där enbart förskrivna opioider ligger bakom minskar, men förskrivna opioider fortsätter ändå att vara kopplade till allt fler dödsfall där de kombinerats med droger som heroin, fentanyl eller liknande preparat. Samtidigt har också kokain och metamfetamindödsfallen ökat. Många av dem involverar också opioider, men en tredjedel beräknas inte göra det.

Konsekvenserna, i form av ökade polisinsatser, ökat tryck på vården, ökad naloxondistribution samt fler familjehem för att ta hand om det ökade antalet föräldralösa eller försummade barn, tär hårt på samhällets resurser.

Enligt New York Times visar statistiken att folks syn på opioidöverdoser som något som drabbar vita på landsbygden inte stämmer. Även kuststater med storstadsområden, som Maryland, har drabbats hårt.

I mars i år tillsatte president Donald Trump en kommission för att studera krisen. En första rapport med förslag på åtgärder för att hejda utvecklingen kom i juni, men än har inga motåtgärder vidtagits.

Även i Sverige är dödsfall på grund av Fentanyl ett problem. Accent skrev nyligen om åklagarna som vill kunna åtala langare för vållande till annans död.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer