Cannabislegalisering

Uppmanar till aktion mot tysk cannabisplan

Den tyska regeringen vill legalisera cannabis. Nordan uppmanar de nordiska och baltiska länderna att agera.

Den tyska regeringen planerar att legalisera cannabis. Vuxna ska kunna köpa drogen legalt för fritidsbruk. Den nordiska organisationen Nordic Alcohol and Drug Policy Network, Nordan, oroas över att beslutet kan komma att försvåra det förebyggande arbetet i länder i Tysklands närhet. De har därför skrivit ett brev till nordiska och baltiska departement och ministrar och uppmanar dem att agera.

– Länder är ju inte ensamma öar idag. Hur enskilda länder handlar påverkar även andra runt omkring, säger Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, NPC, och styrelseledamot i Nordan.

Han ser risker även för svensk del.

– Krasst så kan det öka konsumtionen. Kan man åka till Tyskland och köpa cannabis legalt så är det inte så svårt att ta det över gränsen till Sverige. På längre sikt är det normalisering som är största risken. En del kommer att tycka att vi borde göra som Tyskland. Påtryckningarna kommer att öka.

I brevet påpekar Nordan att en sådan lagändring som föreslås i Tyskland strider mot FN:s narkotikakonvention. Enligt vilken såväl produktion som försäljning av cannabis ska var förbjudet. 

– FN:s idé är ju att länder ska gå samman och på så sätt bli starkare. Det finns inga sanktioner att utfärda för den som bryter mot konventionen, utan det är mer en hållning att inte bryta mot överenskommelser.

”En produkt som godkänns i ett land ska i princip betraktas som godkänd i alla länderna.”

Peter Moilanen

Då kan EU:s regler vara hårdare.

– På EU:s inre marknad ska det vara fri rörlighet av varor. En produkt som godkänns i ett land ska i princip betraktas som godkänd i alla länderna. Det har klargjorts av det klassiska Cassis de Dijon-målet i EU-domstolen. Ingen tänkte nog på cannabis då, men nu är ju frågan hur man ska se på det? 

Enligt brevet skulle lagändringen också påverka Schengenavtalet där länderna åtagit sig att arbeta mot produktion, försäljning och drogrelaterad brottslighet. 

– Luxemburg hade långt framskridna planer på en kommersiell legalisering, men ändrade sig på grund av svårigheterna att få ihop det med regelverket, och påtryckningar från andra länder. Där blev det tillåtet med hemmaodling, men inte mer. Förhoppningsvis kommer även Tyskland till slutsatsen att det inte går, säger Peter Moilanen.

Hur långt har det tyska förslaget kommit?

– Först sa de att de ville göra något under mandatperioden, men någonstans har jag läst att de vill driva igenom lagändringen 1 januari 2023. Så fort tror jag inte att det går, även om det är tydligt att de vill skynda på. Den tyska regeringen ska möta 200 experter på olika områden. De hearingarna pågår nu. Sedan får vi väl se vad de kommer fram till.

Peter Moilanen är ändå optimistisk.

– Tyskland har ju hållit EU-fanan högt och varit bra på att hålla överenskommelser. 

”Jag tror att ett antal länder känner att det här inte är någon bra idé.”

Peter Moilanen

Han hoppas att Nordans brev ska få andra länder att agera.

– Jag tror att ett antal länder känner att det här inte är någon bra idé och att de skulle påverkas av en förändring i Tyskland. Estlands regering gjorde en markering i våras att de inte kommer att legalisera. Det är ju inte riktigt detsamma som att markera mot Tyskland, men det är i varje fall något.

Och skulle Tyskland ändå genomföra ändringen hoppas han att Sverige står emot.

– Vi är ju ändå rätt speciella med vårt alkoholmonopol. Då kan vi nog också klara att stå emot det här. 

Mer från Accent