Drogtester

Unga i utsatta områden drogtestas mer – och är oftare oskyldiga 

Risken för en tonåring att bli oskyldigt misstänkt för ringa narkotikabrott är dubbelt så stor för den vars föräldrar har låg inkomst.

– Ungdomar med invandrarbakgrund upplever att de är mer påpassade av polisen, och att de blir stoppade utan att ha gjort något speciellt. Våra resultat visar att det stämmer, säger Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, och en av de som genomförde studien. 

Den svenska studien, som har publicerats i The British Journal of Chriminology, visar att även om påföljden vid narkotikabrott är likartad oavsett härkomst testas ungdomar i utsatta områden i högre grad för narkotika. De är också oftare oskyldiga än de som testats i andra områden.

Risken för en 15–20-åring att bli oskyldigt misstänkt för ringa narkotikabrott är dubbelt så stor för den som har föräldrar med låg inkomst.

”Ungdomar med invandrarbakgrund upplever att de är mer påpassade av polisen, och att de blir stoppade utan att ha gjort något speciellt. Våra resultat visar att det stämmer.”

Felipe Estrada

Studien visar att det är ungefär lika många positiva som negativa testsvar både bland unga i utsatta områden och i mer välbärgade områden.

–  Slutsatsen är att vissa grupper de facto väsentligt oftare blir testade än andra, och löper en större risk att bli oskyldigt testade.  

Felipe Estrada är kritisk till den nya regeringens planer på att införa visitationszoner.

– Det är en kriminalpolitisk reform som man kan ställa sig ganska skeptisk till. Både på grund av tidigare forskning – men även eftersom polisen uppenbarligen redan i dag arbetar med visiteringar av oskyldiga människor. Sänker man tröskeln för att polisen ska kunna visitera utan skälig misstanke så kommer skevheten i vilka som blir oskyldigt testade eller visiterade öka ytterligare, och därmed diskrimineringen. 

Det skapar enligt honom det ett legitimitetsproblem.

”Systematiskt diskriminerande polisarbete riskerar att skada tilliten till samhället.”

Felipe Estrada

– Om det faktiskt hade varit så att brotten har varit mer förekommande i vissa grupper hade det inte varit konstigt att lagföra dem – och rättssystemets legitimitet riskeras då man ingriper mot oskyldiga. 

Felipe Estrada menar att det finns en risk att tilliten till samhället skadas.

– Vi är bekymrade över att polisarbetet slår skevt mot vissa grupper eftersom ett framgångsrikt brottsförebyggande polisarbete bygger på att man har befolkningens tillit. Inte minst i de områden som är mer socialt utsatta. Systematiskt diskriminerande polisarbete riskerar att skada tilliten till samhället.

Enligt Felipe Estrade var antalet negativa testsvar ökat de senaste decennierna och nära vart fjärde testsvar är negativt idag.

– Det gör att ungdomar känner sig utpekade redan från början, och det finns väldigt tydlig forskning där ungdomar i utsatta områden beskriver att de räknar med att de kan bli utsatta för detta. 

Han menar att studien bara visar toppen på isberget. 

– Vi har inte förväntat oss så stora skillnader. Om visitationszoner införs är det viktigt att utvärdera om de är effektiva, och att försäkra sig om att vi som medborgare ska kunna veta att vi behandlas lika av staten när den ingriper i våra rättigheter, säger han.  

Mer från Accent