Cannabis

FN ändrar klassificering av cannabis: Beslutet övertolkas

FN anser att det finns tillräcklig evidens för att cannabis kan ha medicinsk nytta och ändrar därför klassificeringen. Ett beslut som övertolkas menar Pierre Andersson, IOGT-NTO.

Den senaste veckan har medier över hela världen rapporterat att FN:s narkotikakommission sedan i onsdags klassificerar cannabis som en ”mindre farlig drog”. Beslutet togs efter två års vånda, och i omröstningen var 27 ledamöter för och 25 emot. Cannabisindustrin och de som förespråkar en liberalare syn på cannabis applåderar. 

– Ett stort steg framåt för ett erkännande av de positiva effekterna av cannabis för patienter. Vi hoppas att det här ska uppmuntra fler länder att ge patienter tillgång till sådan behandling, säger Dirk Heitepriem, vice ordförande för det kanadensiska cannabisföretaget Canopy Growth, till New York Times.

Men Pierre Andersson, policyrådgivare på IOGT-NTO:s internationella avdelning, tycker att de övertolkar beslutet.

– Det har fått en symbolisk betydelse, och firas därför idag av människor som vill legalisera, men rent praktiskt spelar det ingen större roll. Cannabis är fortfarande kvar i grupp 1, tillsammans med alla andra narkotiska preparat som heroin och kokain, säger han.

Sedan 1961, då Single Convention on Narcotic Drugs antogs av FN, har alla narkotiska preparat delats in i fyra grupper. I grupp 1 finns alla preparat som omfattas av narkotikalagstiftningen. I grupp 2 och 3 listas preparat som också är läkemedel och därför kan omfattas av andra regelverk. I grupp 4 finns de preparat som inte anses ha någon medicinsk användning. De preparaten ingår även i grupp 1.

Cannabis har hittills funnits i grupp 4. Pierre Andersson tycker att beslutet att flytta cannabis därifrån var rimligt.

– WHO:s expertkommitté har tittat på den medicinska användningen av cannabis och sett att det finns viss evidens för en del användningsområden. Utifrån det är det en rimlig bedömning, men det är olyckligt att det uppfattas av vissa som ett steg mot liberalisering, vilket det inte är.

Beslutet påverkar alltså inte lagstiftningen för cannabis.

– Men det kan bero på hur mycket ett land hängt upp den nationella regleringen på hur preparaten är klassade av FN.

Så varför firar cannabisindustrin och förespråkare för legalisering?

– Det är framför allt den symboliska betydelsen. Medlemsländerna förstod nog symbolvärdet, vilket antagligen var skälet till att beslutet tagit så lång tid, säger Pierre Andersson.

Enligt FN:s nyhetssida valde några länder att göra ett särskilt uttalande för att förklara sin ståndpunkt. USA, som röstade för att ta bort cannabis från grupp 4 skriver: ”i konsekvens med den forskning som visar att medan säkra och effektiva cannabispreparat har utvecklats utgör cannabis fortfarande en signifikant risk för folkhälsan och ska fortsätta att kontrolleras under internationella narkotikakontrollkonventioner”.  

Chile, som röstade emot, argumenterade för att ”det finns ett direkt samband mellan cannabisbruk och ökad risk att drabbas av depression, kognitiva problem, ångest, psykotiska symptom bland annat” och Japan som också var emot säger att icke-medicinskt bruk av plantan ”kan ge upphov till negativa hälso- och sociala effekter, särskilt bland ungdomar”.

Ecuador ville däremot gå längre än övriga länder och yrkade på att produktion, försäljning och användning skulle ”regleras på ett sätt som garanterar god tillämpning, kvalitet, innovation och utveckling av forskning.

Mer från Accent