Opioidkris i USA

Syntetiska opioider fortsätter skörda liv

Narkotikadödligheten i USA når nya rekordnivåer.

Från oktober 2020 till oktober 2021 uppskattas över 105 000 amerikaner ha dött av överdoser. Det visar preliminära siffror från den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. Det är syntetiska opioider, som fentanyl, som driver på siffrorna – två tredjedelar av dödsfallen kan kopplas till syntetiska opioider, rapporterar CNN.

69 000 människor beräknas ha dött med syntetiska opioider i kroppen under mätperioden. Det är en kraftig ökning som skett under de senaste åren. Mellan oktober 2018 och oktober 2018 uppskattades samma siffra vara 35 000.

I april 2021 uppskattade CDC för första gången att narkotikadödligheten för de senaste tolv månaderna hade passerat 100 000, och sedan dess har nivåerna aldrig sjunkit under den nivån. Även dödsfallen relaterade till metamfetamin och andra centralstimulerande droger ökar. De är inblandade i cirka 30 procent av dödsfallen under mätperioden.

Amerikanska lagstiftare vill nu permanent förbjuda alla former av olovligt tillverkad fentanyl eller liknande substanser. Det har varit svårt att lagstifta mot fentanyl eftersom det ständigt tillverkas nya varianter av drogen, små förändringar som gör den till en ny substans, som behöver narkotikaklassas och förbjudas. Dessa kopior har varit tillfälligt förbjudna med hjälp av nödlägeslagstiftning, men en permanent lösning saknas fortfarande rapporterar Reuters.

I en rapport som släpptes i februari dras slutsatsen att det fentanyl som missbrukas i USA främst kommer från Mexiko. Drogerna smugglas in över USA:s södra gräns, men skickas även in i landet med post. Det rapporterar CNN.

Mer från Accent