Opioidkris i USA

Stor brist på läkemedel mot opioidberoende

Buprenorfin saknas på flera platser i USA där det behövs som mest.

Ett läkemedel som är effektivt vid behandling av opioidberoende är inte tillgängligt i många av de områden i USA som drabbats allra hårdast av epidemin. Det visar en ny amerikansk myndighetsrapport.  

Läkemedlet, som heter buprenorfin, ses som ett alternativ till metadon. Det underlättar de symptom som uppstår vid abstinensbesvär, så som växlande frossa och svettningar, illamående, kräkningar och en känsla av rastlöshet.

Efter att abstinensbesvären avtar, minskar läkemedlet även suget efter opioiderna. På så sätt gör läkemedlet det mer bekvämt för patienter, eftersom de slipper att gå till en metadonklinik varje dag för att ta sin dos. Istället kan de få det förskrivet och hämta ut läkemedlet på apotek.

Enligt experter är det många som tar läkemedlet varje dag i många år, och för många människor ökar det sannolikheten för att de ska fortsätta vara drogfria.

Problemet är bara att läkare som är behöriga att förskriva medicinen inte finns i de områden där den behövs som mest, rapporterar radiokanalen NPR. Och hela 40 procent av kommunerna i hela landet har inte en enda leverantör som får förskriva buprenorfin.

Mer än hälften – 56 procent – av alla amerikanska kommuner som är hårdast drabbade av opioidepidemin saknar tillgång till behandlingen. Även i kommuner där det finns leverantörer kan tillgång till behandlingen vara en utmaning. Särskilt för de som bor på landsbygden.

Därför säger Paul Earley, ordförande för American Society of Addiction Medicine, till NPR att han vill att man ökar antalet läkare som specialiserat sig på missbruk, och rekryterar dem till de områden som har ett skriande behov. Han föreslår också att man ger bidrag till läkare, så att de kan betala av sina stora studieskulder om de arbetar i de områden med störst opioidproblem. 

Mer från Accent