Opioider

Så tog sig unga ur tramadolberoende

Tillit och tålamod är centralt när unga ska sluta med drogen tramadol.

Bakom studien står doktoranden Kristin Arve, Lunds universitet, som intervjuat tolv personer mellan 19 och 24 år, som använt tramadol av andra skäl än medicinska. Accent har tidigare skrivit om den smärtstillande opioiden, som blivit en allt vanligare drog bland unga, och om svårigheterna med att bli av med beroendet.

Behandlingen initierades i de flesta fall av föräldrar eller skola. Få av de unga sade sig inledningsvis vara motiverade att sluta med drogen. De gick med på att delta för att hålla de vuxna lugna, men fortsatte att ta drogen parallellt med behandlingen:

”Många beskriver att de haft en ambivalent inställning till sin droganvändning initialt i behandlingen och att både deras motivation och förmåga att avstå droger hade vuxit fram under behandlingstiden. Början av behandlingstiden beskrevs ofta som stökig, då de fortsatte använda droger eller tog upprepade återfall.”

De unga beskriver i studien sitt psykiska mående, som de inte tidigare fått hjälp med, som grundproblemet och orsaken till att de använda tramadol. Det psykiska mående angavs också som den främsta riskfaktorn för återfall. Hinder för att söka hjälp som togs upp var bristande tillit till socialtjänsten och en självbild som sa att de skulle klara sig på egen hand.

Mer från Accent