Foto: Frankieleon/Flickr-CC by 2.0

”Vi måste få bort ofarlighetsstämpeln”

–Tramadol ger samma allvarliga konsekvenser som andra opioider, säger Alexander Holmstedt, ungdomsmottagningen Maria Malmö.

– Tramadol har funnits här i tio-femton år och har etablerat sig som en del av ungdomskulturen, säger Alexander Holmstedt, psykiatrisjuksköterska på ungdomsmottagningen Maria Malmö.

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för unga upp till 25 år med missbruksproblem. Den drivs av barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och Malmö stad. De som söker sig till mottagningen är i de flesta fall beroende av cannabis, men efterhand har andelen som har tramadol som huvuddrog ökat. 

Tramadol har haft en stämpel som ofarligt eftersom det är ett läkemedel. Det skrivs ut vid svåra smärtor i till exempel ryggen. 

– Vi måste få bort ofarlighetsstämpeln på tramadol. Det är en opioid som ger samma allvarliga konsekvenser som andra opioider. Vi måste sprida kunskapen och ta det här på allvar, understryker han. 

Sedan läkemedlet allt mer används som drog skrivs det vanligen ut i små förpackningar och därför smugglas det in i stor omfattning i form av tabletter eller kapslar. 

– Tramadol verkar känslodämpande, men du behåller ett fokus och blir väldigt aktiv. Man talar om “tram-gång”, du verkar orka gå hur långt som helst. En del drabbas av epileptiska anfall. Suicidtankar förekommer, säger Alexander Holmstedt.

Alexander Holmstedt och socionomen Gunilla Alväng avslutade en studie förra året baserad på 635 personer i åldern 15-25 år som uppsökt Maria (Se resultatet i faktarutan nedan).

Alexander Holmstedt. Foto: André de Loisted

När medarbetarna på Maria Malmö är ute på gymnasieskolorna för att informera möter de ofta en tillåtande inställning till droger och många ser tramadol som ofarligt eftersom det är ett läkemedel. I början ger medlet energi samtidigt som det verkar lugnande. En tid kan skolresultaten därför förbättras. Det kan vara svårt att upptäcka tramadolmissbruk tidigt eftersom ingenting luktar.

Till en början är missbrukaren social och pigg. Men snart vänder skolresultaten nedåt, eftersom tramadol så småningom leder till trötthet, inåtvändhet och kognitiv tröghet. Tramadol försämrar långtidsminnet medan cannabis försämrar korttidsminnet. Ett blandmissbruk medför att inlärningen försämras kraftigt. 

Den tramadol som missbrukas är insmugglad eftersom “läckaget” från det som läkare skriver ut inte täcker efterfrågan på långt när. När läkare skriver ut tramadol för smärtlindring görs det dessutom i små doser. Tillgängligheten och det låga priset bidrar till att hålla missbruket på en hög nivå. 

Mer från Accent