Förälder

Barn till missbrukare sårbara när de själva blir föräldrar

Kvinnor som växer upp med missbrukande föräldrar kan vara extra sårbara när de själva blir föräldrar. Det visar en ny avhandling från Lunds Universitet.

Avhandlingen har tittat på både män och kvinnor men det är främst kvinnor som påverkas. De rapporterar oftare problem med ADHD, depression och egna erfarenheter av missbruk än kvinnor som inte växt upp med missbrukande föräldrar.

Eva Landegren Tedgårds avhandling är baserad på 197 föräldrar som sökt till barnpsykiatrin i Malmö.
– Det är tydligt att de här kvinnorna är en extra sårbar patientgrupp. Därför är det angeläget att identifiera dem och utforma riktade behandlingar, säger Eva Landegren Tedgård i ett pressmeddelande.

Både män och kvinnor som växt upp med en missbrukande förälder uppger att de sällan haft någon att prata med om sin situation. 20 procent av personerna i studien hade gjort suicidförsök och många beskrev känslor av övergivenhet och förtvivlan.

Som föräldrar upplever de att de behöver vara i ”alarm-beredskap”.
– De kunde också fyllas av starka känslor av skuld gentemot sitt eget barn, säger Eva Landegren Tedgård.

Mer från Accent