Narkotika

Så förstörs två ton kokain 

Den irländska kustbevakningen gjorde sitt största beslag någonsin i höstas. Och stod sedan med två ton kokain.

Tull och polis världen över beslagtar tonvis med kokain varje år. På ett lastfartyg utanför den irländska staden Cork tog myndigheterna över två ton kokain i ett och samma beslag. Och det var inte det enda beslaget. Så vad händer med alla droger? Det har BBC tagit reda på.  

Tim Sumnot, vetenskaplig analytiker på European Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, säger att EU:s medlemsstater följer samma process enligt vilken beslaget först registreras, sedan tas prover som skickas på analys och därefter kan drogerna förstöras. 

– Vanligen används förbränningsugnar som klarar stora mängder, säger han till BBC.

Det är dock inte alldeles problemfritt. Proceduren är kostsam och kostnaden är inte beroende på mängden som ska brännas utan på proceduren. Därför väntar myndigheterna ofta tills de har stora mängder. Å andra sidan brinner kokain dåligt så de flesta ugnar klarar inte mer än 1-2 ton per dag.

Att förvara beslagen i väntan på att de ska brännas är ett högriskprojekt som kräver specialutrymme och personal.

Antwerpens hamn i Belgien, som tar emot störst mängder narkotika, brottas ständigt med problemet. Förra året beslagtogs 110 ton kokain, vilket var rekord. Med lager fulla av kokain blev myndigheterna tvungna att höja både säkerheten och kapaciteten att förbränna droger. 

Men de extra säkerhetsåtgärderna avskräcker inte alla. Under oktober avlyssnade belgisk polis ett gäng beväpnade män i närheten av hamnen. De misstänks vara ute för att försöka lägga beslag på ett parti beslagtagna droger, enligt lokala medier.

I Ecuador togs mer än 200 ton kokain i beslag 2021, betydligt över landets förbränningskapacitet, vilket fick landet att begära hjälp från FN:s byrå för att bekämpa droger och kriminalitet, UNODC.

För att möta behoven har UNODC, som tar fram riktlinjer för hantering av beslag, förordat en metod som de beskriver som snabb och miljövänlig, kallad inkapsling. Då blandas kokain med cement, sand och vatten till betong som kan användas på vanligt sätt. Enligt UNODC är det ingen risk att kokain skulle sippra ut och förorena marken, vilket är ett problem om det grävs ner eller eldas upp. En annan fördel är att det går snabbt. Att förstöra 10 ton kokain kan ta upp till två veckor, men inkapsling kan göras på en dag. 

Mer från Accent