Frankrike

1 av 10 på hjärtintensiven narkotikapåverkad

Narkotikapåverkade patienterna löper nio gånger så stor risk att dö under sjukhusvistelsen visar fransk studie.

I en fransk studie har forskare testat samtliga patienter som hamnade på hjärtintensiven på något av 39 franska sjukhus under en fjortondagarsperiod i april 2021. De fann att 11 procent hade tagit droger som cannabis, ecstacy eller kokain Rapporterar The Guardian.

Forskarna upptäckte också att patienter som tagit droger löpte närmare nio gånger så hög risk att avlida, eller kräva akutinsatser, under sjukhusvistelsen som andra patienter. Hade patienten använt mer än en drog så ökade risken 12 gånger.

Droger ökar risken för hjärtproblem som hjärtattack eller oregelbunden hjärtrytm eftersom de kan orsaka att blodtrycket, hjärtrytmen eller temperaturen ökar vilket leder till att hjärtats behov av syre ökar.

Studien var inte utformad så att den visade orsakssamband, men forskarnas slutsats är ändå att det är värt att testa om patienter som kommer till hjärtintensiven är påverkade av droger. Andra läkare håller med om att testning kan hjälpa till att förklara vad som lett till problemen, öka möjlighet att ge rätt behandling och rådgivning för att förebygga att de kommer igen. Men de påpekar att tester kan gå ut över patientens integritet.

Mer från Accent