Cannabislegalisering

Protest mot tysk cannabislegalisering

22 organisationer från civilsamhället gick igår ut i ett gemensamt upprop mot Tysklands planer på att legalisera cannabis.

De dömer ut den tyska regeringens planer, som de menar är ett hot mot folkhälsan och de globala insatser som görs för att minska drogrelaterade skador. Det öppna brevet är adresserat till den svenska politikern (S) och EU-kommissionären för inrikesfrågor, Ylva Johansson.

Organisationerna bakom uppropet kommer från tio europeiska länder och arbetar med förebyggande insatser, behandling och rehabilitering. Bland dem märks World Federation Against Drugs, WFAD, Europe Against Drugs, EURAD, och Narkotikapolitiskt center, NPC (Där IOGT-NTO är medlem), och IOGT-NTO.

En tysk legalisering av cannabis kommer enligt dem att öka de cannabisrelaterade problemen i Europa, och underminera andra EU-länders ansträngningar att upprätthålla en effektiv drogpolitik.

­– Det råder ingen tvekan om att legalisering av cannabis i Tyskland kommer att ha en signifikant påverkan på grannländerna. På en inre marknad med öppna gränser blir det svårt att säkra att cannabis som produceras legalt i Tyskland inte avleds till merlönsamma marknader i andra länder, säger Stig-Erik Sørheim, president för EURAD, i en kommentar.

Mer från Accent