Cannabislegalisering

Tysk cannabisplan skalas ned

25 gram för eget bruk, privat odling, och distribution via ”cannabisklubbar”. Det är innehållet i ett lagförslag som Tysklands regering presenterade idag.

De tidigare aviserade planerna på att legalisera cannabis fullt ut har därmed begränsats. Förutom att det för tyskar som fyllt  18 år föreslås bli lagligt att köpa och inneha upp till 25 gram cannabis, och att odla tre cannabisplantor för privat bruk, vill regeringen satsa på ett femårigt pilotprojekt med försäljning i butik på utvalda orter.

Att de ursprungliga planerna skalats ned något är ett resultat av samtal som den tyska regeringen och EU-kommissionen haft, då det dokument Tyskland presenterade i höstas mötte visst motstånd.

”Det är en utmaning för Europa och Sverige att Tyskland fortsätter sina planer på att normalisera cannabis. Samtidigt är det skönt att se att en kommersialisering inte är förenlig med de regler som gäller inom EU. Och hur det blir framöver hänger på att EU är på tårna för att i första hand värna folkhälsan,” skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, NPC, där IOGT-NTO är medlem, i en kommentar via mejl till Accent.

Mer från Accent