Opioidkris i USA

Öppning för vaccin mot fentanyl

Amerikanska forskare har hittat ett sätt att blockera ruseffekten av fentanyl.

Forskare vid Houstons universitet har lyckats ta fram ett medel som blockerar fentanyl från att ta sig in i hjärnan och därmed tar bort ruset, enligt en studie publicerad i Pharmaceutics. Försöken har än så länge bara gjorts på möss, men om resultaten går att överföra till människor kan det vara en möjlighet för den som vill sluta med drogen, samt för att förebygga överdoser.

– Vi tror att fynden kan ha stor betydelse för det allvarliga problem som plågat samhället i åratal – opioidkrisen. Vårt vaccin genererar anti-fentanyl-antikroppar som binder fentanyl och hindrar att det tar sig till hjärnan, och i stället lämnar kroppen via njurarna. På så sätt kommer individen inte att känna någon euforisk effekt och kan ta sig tillbaka till nykterhet, säger Colin Haile, biträdande professor i psykologi och huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Fentanyl är en särskilt lömsk drog enligt Houston-forskarna. Detta eftersom den ofta används för att blanda ut droger som kokain eller oxikodon, eller för att förfalska läkemedel och sälja dem som bensodiazepiner. Något som gör att även personer som vanligtvis inte använder opioider kan råka ut för fentanylöverdos.

När de vaccinerade mössen fick fentanyl märktes ingen minskning av hjärtfrekvens eller syresättning, som annars är farliga symptom på överdos, och som i värsta fall leder till döden. Mössen har inte heller drabbats av några biverkningar av vaccinet, så försök på människor kommer att inledas inom kort.

– Fentanylantikropparna är specifika för fentanyl och fentanylderivat och korsreagerar inte med andra opioider, som morfin. Det innebär att en vaccinerad person fortfarande kommer att kunna behandlas med andra opioider mot smärta, säger Colin Haile.

Mer från Accent