Narkotika

Onlineforum varnar för nya droger

Drogforum på Internet kan ge en god bild av nya substanser på marknaden. Det menar kriminalinspektören Stefan Kálmán.

Forskare från Florida Atlantic University har undersökt om drogforum på nätet kan användas som ett tidigt varningssystem för spridning av farliga internetdroger. Forskarna granskade hur åtta olika internetdroger omnämnts på forumet Reddit och hur dessa relaterade till inrapporterade överdoser och dödsfall med samma drog. Genom detta kunde forskarna se att sju av drogerna förekom på forumet innan de upptäcktes forensiskt i personer som överdoserat.

För fem av de åtta substanserna kunde man se att antalet omnämnanden på Reddit ökade kraftigt strax innan drogen började upptäckas i samband med överdoser. Två av substanserna upptäcktes dock forensiskt innan de var som mest omtalade på Reddit.

Aktiviteten på virtuella drogforum kan hjälpa oss att förutse förändringar i hur brukare exponeras för internetdroger och fungera som ett tidigt varningssystem, säger Elan Barenholtz, huvudförfattare till studien och professor i psykologi.

Den drog som inte förekom på Reddit innan den började upptäckas i samband med överdoser var 5F-MDMB-PICA. Forskarna tror att detta har att göra med drogens namn och att den kallats för många olika saker, som K2 och Spice.

Internetdroger, eller nya psykoaktiva substanser, NPS, är syntetiska droger som efterliknar effekterna av traditionella narkotiska substanser. Eftersom de är nya substanser kan det ta tid innan de klassas som narkotika och de kan därför säljas öppet på internet till en början. Eftersom kontrollen av internetdroger är obefintlig kan också extra skadliga varianter spridas bland brukare.

I Sverige talades mycket om internetdroger för några år sedan. Så kallade forskningskemikalier såldes helt öppet på internet tills de narkotikaklassades en och en. Maria Wikström, kemist på Rättmedicinalverkets Rättskemiska laboratorieenhet, sitter med i Nadis, ett samarbetsorgan för flera myndigheter som arbetar mot internetdrogerna.

– Antalet nya substanser som identifieras idag har gått ner till ett femtiotal de senaste åren. Men det finns helt klart ett mörkertal där, säger hon.

2020 upptäcktes 46 nya substanser i Europa och 17 av dessa har även identifierats i Sverige. Rättsmedicinalverket söker bara efter nya substanser ifall de fått i uppdrag av polisen att göra det. Oftast handlar det då om att man fått in blod eller urin från någon misstänkt för ringa narkotikabrott eller drograttfylleri. Att leta efter NPS-droger ingår inte i Rättsmedicinalverkets grundanalyspaket.

– I dödsfall letar vi däremot alltid efter nya substanser vilket kan göra att det ser ut som att internetdroger är överrepresenterade bland de som dör i överdos jämfört med hur det ser ut i övriga befolkningen.

Maria Wikström vet att det finns kollegor på Rättsmedicinalverket som håller koll på olika internetsajter för att få nys om nya trender. Hon kan själv ibland titta på försäljningssajter i mån om tid. Men något systematiskt arbete för att identifiera trender på drogforum finns inte.

– Vi följer snarare försäljningssidorna än Flashback för att se vad som går att köpa kommersiellt eftersom vi måste ha tillgång till de nya substanserna så att vi kan identifiera dem. Vi måste ha referenser att jämföra våra analyser för att vara helt säkra på vad det är vi har hittat.

Trots att de flesta svenska sajter som sålde internetdroger nu stängt ner och många substanser narkotikaklassats så finns det fortfarande en marknad för vissa varianter.

– Inte minst för 3-CMC, eller kristall som den är mer känd som. Det är en syntetisk drog som liknar amfetamin och ecstasy.

Stefan Kálmán, kriminalinspektör på polisens nationella operativa avdelning tror att drogforum på internet kan ge en bra indikation på vilka nya substanser som kommit ut på marknaden.

– Både polisen och Folkhälsomyndigheten tittar idag på forum och på de webshoppar som saluför NPS, säger han.

Mer från Accent