Narkotika

Nya droger och e-handel oroar Europa

Cannabis fortsätter att vara det vanligaste preparatet. Nya droger och internethandel ökar. Sverige sticker fortfarande ut med hög dödlighet och ökning av heroin. Det visar den årliga rapporten från EMCDDA.

– Rapporten visar att vi står inför en globaliserad narkotikamarknad i snabb förändring. Därför måste vi bilda enad front mot narkotikahotet och svara med snabba och bestämda åtgärder. Jag är särskilt bekymrad över att internet i allt högre grad blir en ny leveransväg för både kontrollerade och okontrollerade psykoaktiva substanser, säger Dimitris Avramopoulos i ett pressmeddelande.

Han är EU-kommissionär med ansvar för migrations-, inrikes- och medborgarskapsfrågor och kommenterar den rapport som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, presenterade i dag.

– Internethandeln är ett av de problem som lyfts fram i rapporten. Allt större del av försäljningen sker via internet, inte bara av de nya drogerna, utan även av andra preparat som heroin, säger Joakim Strandberg, utredare och samordnare för EMCDDA på Folkhälsomyndigheten, till Accent.

För svensk del är det två saker som sticker ut.

– Det ena är den höga narkotikarelaterade dödligheten. Någon bra förklaring på varför den är så hög just här har vi inte än. Det andra som är anmärkningsvärt är att vi ser en viss ökning av heroin, säger han.

I Europa som helhet minskar heroinet, både antalet beslag och antalet som söker vård för heroinberoende.

EMCDDA:s direktör Wolfgang Götz varnar dock för att situationen snabbt kan ändras.

– I dag ser vi en markant ökning av opiumproduktionen i Afghanistan och en variation av såväl de produkter som smugglas som de metoder och vägar som används. Läget förvärras ytterligare av att viktiga steg i heroinproduktionen nu genomförs i Europa. Allt som kan bidra till ett uppsving för heroinproblemet är oroande och det är mycket viktigt att ha noggrann uppsikt över läget, säger han i ett pressmeddelande.

De nya syntetiska drogerna utgör ett allt större problem.

– Vi vet för lite om den marknaden. Vi har statistik på beslag, men inget som säger hur det används och av vem, säger Joakim Strandberg.

Det vanligaste narkotiska preparatet är dock fortfarande cannabis. Enligt rapporten har drygt 19 miljoner européer över 15 år använt drogen det senaste året. Majoriteten, närmare 15 miljoner, är under 34 år. Omkring en procent använder cannabis dagligen.

Enligt Folkhälsomyndigheten har användningen av cannabis i Sverige varit relativt stabil de senaste tio åren. Nivån är betydligt lägre än i de flesta andra europeiska länder.

I rapporten betonas vikten av fortsatta insatser.

– Det gäller att inte bara gå åt ett håll. Inte bara förbjuda utan även begränsa efterfrågan och erbjuda bra vård och behandling också, säger Joakim Strandberg.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer