Narkotikapolitk

NPC växer: Från 7 till 13 organisationer

Narkotikapolitiskt center fyllde nyligen ett år. Antalet medlemsorganisationer har fördubblats och nu kraftsamlar man med fler rapporter, nyhetsbrev och utbildning av föreläsare.

I februari 2019 startade Narkotikapolitiskt center, NPC, ett nätverk med uppdrag att bidra med analys, debatt och folkbildning kring narkotikapolitik.

Ett år har gått sedan dess. Enligt Peter Moilanen, tidigare generalsekreterare i IOGT-NTO och nu chef för NPC, har det varit en mycket intensiv och intressant period.

– Många sa innan att politiker inte bryr sig om narkotikafrågan – plötsligt hamnade den i hetluften under hösten, säger han.

När skjutningar och gängkriminalitet skapade allt större rubriker i media, började politiker från alla partier att reagera, sociala medier att debattera, samtalen kring köksborden att ta fart.

– Det är något i grunden positivt att frågan kommer upp på dagordningen, för saker behöver göras. Men många pratar om enkla lösningar, som att legalisera droger eller införa hårdare straff, säger Peter Moilanen.

Han har också förvånats många gånger under det gångna året. Exempelvis över hur personer bjuds in som experter tillåts att framföra vilseledande information på bästa sändningstid.

– En del saker beror förstås på att man har olika perspektiv, som påverkar hur man tolkar saker. Men mycket stämmer inte, utan är seglivade myter som etsat sig fast, menar han, och ger ett exempel:

– I SVT Opinion live kunde en representant framföra att Sverige ligger näst högst i Europa i narkotikadödlighet och sätter folk i fängelse. Istället borde vi titta på Portugal som avkriminaliserat och därför fått ner dödligheten.

– Det får man säga i medieprogram idag. Men det beror på hur man jämför och mäter. Estland har också avkriminaliserat narkotika, men de har högst narkotikadödlighet i Europa och lyfts inte fram som exempel.

För ett år sedan hade NPC 7 organisationer som medlemmar, däribland IOGT-NTO. Nu har antalet organisationer utökats till 13. Budgeten och resurserna har också vuxit. Något som gjort stor nytta, enligt Peter Moilanen.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemsorganisationerna; genom pengar eller personal, eller andra sökta bidrag från såväl ideella som offentliga organisationer.

– Det är visserligen bara jag som är anställd, men det är många runtom som vill hjälpa till och gör stora insatser. Flera i nätverket bidrar med forskaranalyser, studier och kunskap kontinuerligt, säger han.

Den första tiden har de styrt upp strukturen för nätverket, skapat en mall för rapporter,  startat ett nyhetsbrev och flera undergrupper inom nätverket.

– Tanken är att starta fler grupper i framtiden. På så sätt kan vi starta ett tankesmedje-liknande arbete och koppla in personer snabbt i aktuella ämnen där vi själva har kunskapsluckor. Exempelvis om vi pratar kring hur vi vill skapa en bättre vårdkedja – vad pratar vi om då? Med andra externa experter kan vi snabbt ta hjälp, säger Peter Moilanen.

Under året tycker han att de lyckats få det där mediegenomslaget som han hoppats på redan från start; genom debattartiklar, forum och sociala medier. Två av de största framgångarna under 2019 menar han var att NPC bidrog till att Sjunde AP-fonden sålde sina cannabisaktier, samt rapporten om narkotikadödlighet, skriven av vetenskapsjournalisten Pelle Olsson.

Och just sådana rapporter är något NPC kommer fortsätta att satsa på. Under våren planerar de att släppa ytterligare tre rapporter. Först om situationen i Portugal där man avkriminaliserat narkotikan.

– I rapporten, som förhoppningsvis kommer i slutet av februari, tar vi upp hur det funkar där. Har de verkligen fått ner dödligheten? Beror det i så fall på vård och behandling, avkriminaliseringen, eller något annat?

Ytterligare en rapport ska handla om cannabislegalisering och situationen i Nordamerika. NPC har också som ambition att skriva en rapport om behandling för människor med narkotikaberoende.

Under NPC:s första år har de även fått möjlighet att med en person från varje avdelning på studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, bilda en narkotikapolitisk grupp. Syftet är att accelerera folkbildningen i frågan och få ut fler föreläsare lokalt.

– De kan ha örat mot marken åt oss. Vi behöver få mer rull på folkbildninginsatserna framöver och få systematik i det; nykterhetsrörelsen, politiker och oroliga föräldrar är tre grupper vi behöver bli bättre på att nå, säger Peter Moilanen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer