NBV

Tollare blir ett narkotikapolitiskt centrum

NBV:s satsning på narkotikapolitik fortsätter. Nu ska ett narkotikapolitiskt centrum startas under Tollare folkhögskolas vingar.

2016 fick NBV i uppdrag av sina huvudmän att lyfta narkotikafrågan. Uppdraget utmynnade i det tvååriga projektet Prevent, don’t promote, som drivits av Sven-Olov Carlsson. Vid årsskiftet avslutades hans projektanställning.

Men det är inte slut med fokuset på narkotikapolitiken för det.

– Den här kampanjen har lagt en bra grund. Ingen av våra medlemsorganisationer var inne och jobbade med narkotikan innan, men genom den här kampanjen har vi satt fokus på narkotikafrågan. Nu ska vi fortsätta att bygga vidare på det arbetet, säger Åke Marcusson, förbundsrektor på NBV.

Nästa steg blir att lansera ett narkotikapolitiskt centrum, som läggs under Tollare folkhögskolas vingar.

Åke Marcusson. Foto: Nathalie C. Andersson

– Det narkotikapolitiska centret blir en ram att finnas inom. Jag tror att det kommer att fortsätta sätta fokus på betydelsen av prevention. Det finns en chans att vi kan koordinera alla goda krafter som arbetar mot narkotikan. Vi måste bli starkare tillsammans. På det här sättet blir vi fler spelare som är med inom samma ram, säger Åke Marcusson.

Men något rent fysiskt centrum kommer det inte bli tal om.

– Vi kallar det för narkotikapolitiskt centrum, men utan att bygga upp ett kansli och byråkrati. Genom att samarbeta med Tollare, som redan har kontakter i skolning av nyckelpersoner inom skola och landsting, så kan vi få det här arbetet bredare än det var för oss från början. Vår styrelse har sagt att vi ska permanenta det här arbetet – det kommer att behövas under lång tid, säger Åke Marcusson.

Den nya projektledaren kommer från den 1 februari att bli Peter Moilanen, tidigare generalsekreterare på IOGT-NTO. Så småningom ska även en kommunikatör, samt flera personer som arbetar med research, att knytas till centret. Fokus i arbetet kommer att ligga på utbildning och opinionsbildning.

– Vi har samma mål nu som tidigare – få gehör för fortsatt restriktiv narkotikapolitik. Att motverka legaliseringen och stärka det narkotikapolitiska arbetet, så att Sverige står emot, säger Åke Marcusson.

Mer från Accent